Hvordan gik det GTS-institutterne i 2015?

”Teknologi til danske virksomheder – Performanceregnskab for GTS-net 2016” er netop udkommet. I regnskabet er der en status på udviklingen i centrale nøgletal og aktiviteter, og du kan læse en række eksempler på, hvordan GTS-institutterne samarbejder med virksomheder om innovation. 

Et nyt element i årets performanceregnskab er temakapitler, der dykker ned og ser på, hvordan GTS-institutterne understøtter:

• Produktion i Danmark
• Innovation i hele landet
• Samarbejde på tværs af vidensystemet

Herudover finder du en introduktion til GTS-nettet, og du får en status på centrale nøgletal og aktiviteter herunder GTS-institutternes forsknings- og udviklingsaktiviteter og samarbejdet med private, danske virksomheder. I teksten indgår en række konkrete eksempler på, hvordan GTS-institutterne samarbejder med dansk erhvervsliv og skaber dansk innovation. Læs bl.a. om:

  • Hvordan den fynske robotproducent Universal Robots fik hjælp af Teknologisk Institut, da virksomheden blev udfordret af standarder gældende for industrirobotter
  • Hvordan opstartsvirksomheden ERNIT gjorde brug af DELTA’s kompetencer i forbindelse med udviklingen af verdens første digitale sparegris.

Centrale tal i 2015

  • I 2015 havde GTS-nettet 19.201 unikke, danske kunder, og af dem var de 16.629 private, danske virksomhedskunder. 9 ud af 10 private, virksomhedskunder er små og mellemstore virksomheder.
  • Den samlede omsætning var på 3,8 mia. kr. (80 % er kommerciel omsætning og 20 % er FoU-midler). Der var tale om et mindre fald på 1 % i forhold til året før.
  • Omsætningen blandt private virksomheder i Danmark var på knap 1. mia. kr.
  • Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed er den branche, der omsatte for mest i GTS-nettet. I 2015 udgjorde omsætningen her 41 % af den samlede omsætning.
  • Tilsammen afholdt GTS-institutterne cirka 2.800 kurser i Danmark.
  • GTS-institutterne indgik i 762 danske og udenlandske forsknings- og udviklingsprojekter og havde mere end 900 samarbejdsrelationer til forskningsinstitutioner i ind- og udland.

Download eller få tilsendt et performanceregnskab

Du kan downloade regnskabet her – eller få tilsendt et performanceregnskab ved at bestille dem hos GTS-foreningen på mail: info@gts-net.dk eller telefon 45162626.

Performanceregnskabet er skrevet i et samarbejde mellem GTS-foreningen og Styrelsen for Forskning og Innovation.