Er det for langt ude at satse på innovation i hele Danmark?

Hvem har ansvaret for at sikre innovation i hele Danmark? Det sætter vi til debat på Folkemødet. Kom og mød bl.a. Ulla Astman, regionsrådsformand i region Nordjylland, Agnete Gersing, departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet og Ane Buch, direktør i SMVDanmark. 

Flere undersøgelser har vist, at små og mellemstore virksomheder (SMV’er) uden for de store byer er mindre innovative end andre virksomheder, og at de i mindre grad bruger højtuddannet arbejdskraft.

Derfor udgør disse virksomheder et uforløst vækstpotentiale. Allerede i dag stiller samfundet en række virkemidler til rådighed for disse virksomheder for at stimulere interessen for innovation og vækst. Men alt for få SMV’er griber mulighederne.

Derfor spørger vi vores panel:

Er det sund fornuft at have som ambition at styrke innovationsevnen i alle typer af SMV’er i hele landet?
Skal der fokuseres mere på styrkepositioner rundt om i landet? Og bør vi satse mere på faglige klynger?
Har vi i dag de virkemidler, der skal til for at skabe innovation i hele Danmark?

Kom til debat om innovation i de danske SMV’er og mød vores spændende panel bestående af:

  • Ulla Astman, regionsrådsformand, region Nordjylland, Socialdemokratiet
  • Agnete Gersing, departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • Ane Buch, direktør i SMVDanmark
  • Mette Kyhne Frandsen, Henning Larsen arkitekterne og medlem af regeringens forenklingsudvalg for erhvervsfremme
  • Peter Høngaard Andersen, direktør i Innovationsfonden
  • Juan Farré, CTO i FORCE Technology

Tidspunkt og sted

Debatten finder sted torsdag d. 14. juni 2018 kl. 15:15-16:15, Danchells Anlæg, A21: ”Grib mulighederne”

Arrangør: GTS-foreningen og Innovationsfonden
Ordstyrer: Charlotte Rønhof, fhv underdirektør i Dansk Industri (DI)

Du kan hente debatten som pdf her

Du kan se hele GTS-foreningens program for Folkemødet her