Biodiversitet kan være nøglen til et mere klimaresistent landbrug

Teknologisk Institut vil sammen med en række internationale partnere demonstrere, hvordan bæredygtig dyrkningspraksis og øget biodiversitet kan forbedre landbrugets økosystemer.

VR Training giver oplæring på rekordtid hos Grundfos

Grundfos har gjort sig en del erfaringer med deres VR Training. En pilottest viste fx, at oplæringstiden af nye medarbejdere kan kortes ned fra seks måneder til blot én uge.

For første gang kortlægges danske testfaciliteter

Nyt projekt vil gøre det nemmere for danske virksomheder at finde frem til relevante test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter. Det skal bl.a. ske via et digitalt kort over faciliteter, der er tilgængelige for danske virksomheder hos bl.a. GTS-institutter og universiteter. GTS glæder sig over initiativet.

Industriens superledere vil, kan og tør skabe succes

Industriens menneskelige superledere kan findes i hver fjerde virksomhed på tværs af alle brancher, viser ny rapport fra Teknologisk Institut.

Fødevarekonference demonstrerer klimaløsninger i hele værdikæden

Torsdag d. 4. november inviterer Teknologisk Institut til fødevarekonference, der sætter fokus på klimagevinster i hele værdikæden.

Årets tal 2021

I den nye publikation "Årets tal 2021", er det muligt at få et indblik i centrale nøgletal for GTS-institutterne set henover de sidste fem år. Her fremgår det bl.a., at de danske SMV'er i hele landet bruger GTS-institutterne mere end tidligere.

Nyt performanceregnskab giver status på GTS-aktiviteter i 2020

Hvordan gik det GTS i 2020? Det kan du læse mere om i GTS-institutternes performanceregnskab 2021, der netop er udkommet under overskriften: Teknologiske løsninger nu og i fremtiden – GTS i samfundets tjeneste.

Video: IoT-drevet forretningsdesign – digitalisering af virksomheder og samfund

Flere danske virksomheder skal høste de vækstmuligheder, som IoT og digital teknologi giver. Dette sikrer konkurrenceevnen, men også vejen til en bæredygtig model for grøn omstilling.

Det er de små revolutioner, der skaber resultater

Den grønne omstilling kommer ikke af sig selv, men kræver, at vi skaber de bedste betingelser for innovation i de danske virksomheder. Lykkes det, kan det blive en dansk konkurrencefordel på et globalt marked. Det var budskabet på folkemødedebat arrangeret af Innovationsfonden, ATV og GTS.

Nye løsninger sætter fart på digitalisering i landbruget

I en resultatkontrakt har Teknologisk Institut udviklet løsninger, der muliggør hurtigere digitalisering i landbruget. Dette skal gavne produktiviteten, bundlinjen og miljøet.