Danmark bugner af robotteknologiske idéer

Danmark er flot repræsenteret i den gruppe af europæiske virksomheder, der går rundt med de bedste robot- og automationsidéer. I hvert fald hvis man ser på udfaldet af en konkurrence, som Robot Technology Transfer Network (ROBOTT-NET) for nyligt har afholdt.

Kom med til international metanolkonference

Teknologisk Institut har sammen med DTU og andre samarbejdspartnere taget initiativ til at arrangere en 3-dages konference omhandlende syntese og anvendelse af metanol gennem hele værdikæden.

Nye medlemmer til Innovationsfonden og Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har udpeget en ny bestyrelse til Danmarks Innovationsfond samt nye medlemmer til Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFIR). Thomas Bech Hansen fra DELTA/FORCE Technology er genudpeget som medlem af DFIR.

FORCE Technology søger specialister og undervisere

FORCE Technologys division, DELTA, søger 2 specialister, der vil være med til at hjælpe producenter af elektronisk udstyr til markedsadgang og til digital transformation. Derudover søger man også underviserer i ikke-destruktiv prøvning - NDT.
Desinfektionsmidler, der indeholder biocidaktivstoffer, er blandt de produkttyper, der er aktuelle vedr. konsortiedannelse.

DHI søger interessenter til biocidkonsortier

DHI søger virksomheder, der er interesserede i at deltage i biocidkonsortier med henblik på at få godkendt biocidprodukter. Specielt for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er der flere fordele ved at deltage i et konsortium.
letvægtsskibe

Nyt DBI-projekt skal forbedre sikkerheden på letvægtsskibe

Et nyt projekt i DBI ser nærmere på letvægtsskibet Umoe Ventus, der brød i brand og sank ved udgangen af 2015. Formålet er at opnå en mere virkelighedsnær risikovurdering af små FRP-skibe.

DELTA er nu medlem af den nye europæiske IoT-forening, AIOTI

En ny europæisk organisation, AIOTI, skal fremme dialogen mellem de forskellige IoT-aktører. En række store, globale virksomheder og forskningscentre – bl.a. DELTA - en del af FORCE Technology – har set behovet og er allerede aktive medlemmer.

Få en gratis introduktion til Simplimize

Nu har du muligheden for at deltage på et gratis webinar, hvor du kan få indblik i Simplimize og høre om dine muligheder for uddannelse og certificering inden for metoden, samt høre nærmere om hvad metoden kan gøre for din virksomhed.
arbejdsmarked; stillinger

FORCE Technology søger miljøingeniør

Har du lysten og evnerne til at sikre en fortsat udvikling af måling af- og rådgivning om luftemissioner? Så se med her - FORCE Technology oplever nemlig stor efterspørgsel på området og søger derfor en ny kollega.

Teknologisk Institut skal forlænge olierørledningers levetid

DTI Oil & Gas indleder samarbejder i Kuwait med henblik på at løse mikrobiologiske udfordringer i vandsystemer, som er af afgørende betydning for olieproduktionen. Det skriver Teknologisk Institut i en pressemeddelelse.