Hvilke faciliteter har GTS-institutterne inden for byggeri og anlæg?

3D betonprint, klimakammer til test af store komponenter og fysiske forsøg i dybvandsbassin, det er blot tre eksempler på faciliter, du finder beskrivelser af i kategorien ”Byggeri og anlæg” på ny GTS-hjemmeside.

En bæredygtig udvikling af landbruget kræver fokuseret forskning

Landbrug & Fødevarer har lanceret en ny forskningsstrategi for dansk landbrug. Heri lægger de op til et tæt og målrettet samarbejde med universiteter og GTS-institutter om at finde løsninger på fremtidens store samfundsudfordringer. GTS glæder sig over det nye udspil.

Kom med til Vejsektordagene 2019

Vejsektordagene er en specialmesse målrettet aktørerne i den danske vejsektor. Du kan også være med – enten som udstiller eller besøgende - når messen afholdes for første gang den 22.-23. maj 2019 på Teknologisk Institut i Taastrup.

Ny millionpulje til den digitale omstilling

SMV:Digital åbner ny pulje til den digitale omstilling, hvor  små og mellemstore virksomheder kan søge om tilskud på 100.000 kr. til privat rådgivning om digital omstilling og udvikling af e-handel.

DBI skal udvikle digital håndbog for terrorsikring

Over de kommende to år skal DBI udvikle en håndbog for fysisk terrorsikring. Den bliver digital og skal hjælpe virksomheder og institutioner, der potentielt er i risiko for terror, med at sikre sig selv.

Nyt projekt skal gøre algoritmer gennemskuelige

Brugen af maskinlærings-værktøjer til beslutningsstøtte skaber et øget behov for indsigt i, hvordan modellerne når frem til et givent resultat. En ny resultatkontrakt til Alexandra Instituttet skal derfor bane vejen for øget tranparens på området.

Nyt asfalt- og vejlaboratorium er indviet

Vejsektorens Test- og Udviklingslaboratorium er blevet indviet hos Teknologisk Institut i Taastrup. Her skal laboratoriet understøtte forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på fremtidens veje.

Kunstig intelligens skal nyde godt af standarder

Der skal nu sættes internationale standarder for kunstig intelligens, og Alexandra Instituttet har formandskabet for den danske delegation.

Hvad er de miljømæssige indvirkninger på medicinsk udstyr?

Vil du vide, hvad de miljømæssiger indvirkninger betyder for medicinsk udstyrs sikkerhed? Så tjek ny rapport om emnet. Rapporten er skrevet og udgivet af FORCE Technology.

Hvad er udfordringerne i cirkulær økonomi?

Når det handler om cirkulær økonomi, er det ikke så let, som det måske lyder. Tværtimod står aktørerne i den cirkulære økonomi ofte over for flere udfordringer. Hvad det er for nogle, kan du læse om i ny rapport, som Teknologisk Institut har udgivet.