Alexandra Instituttet

Nye tider for @aGlance

Alexandra Instituttet har købt 40% af anparterne i virksomheden 43D ApS, og overblikssystemet @aGlance vil fremover være en del af Alexandra Instituttets produktportefølje.  

Alexandra Instituttet har sammen med 43D – virksomheden bag @aGlance – besluttet at lave en fælles satsning på it-baserede løsninger til understøttelse af overblik og handling i forbindelse med beredskabet ved større events.

– Vi ser store muligheder for at udnytte de teknologier og løsninger, som kan laves med @aGlance. Udover festivaler er der andre store begivenheder og events, ligesom sikkerhed kan blive et stort område, fortæller direktør fra Alexandra Instituttet Ole Lehrmann Madsen.

@aGlance er fortællingen om den innovative løsning, der er startet i forskningens verden på Datalogi ved Aarhus Universitet, udviklet i real-time og nu er blevet til et konkret produkt.

– Købet af anparter er med til at sikre en god formidling af samarbejdet og en bedre og mere systematiseret markedsføring af det gode produkt, som @aGlance jo er, forklarer Ole Lehrmann Madsen

Innovation i produktform

@aGlance har med succes været brugt som en integreret del af beredskabet på Skanderborg Festivalen siden 2008 og Roskilde Festivalen siden 2011 med brugere som vagter, førstehjælpere, lokale alarmcentraler, social workers, politi og vagtbaser.

– Tiltaget er en formalisering af et mangeårigt og frugtbart samarbejde imellem parterne og muliggør, at vi kan få udbredt teknologierne meget bedre – både nationalt og internationalt, fortæller direktør i 43D ApS Preben Holst Mogensen. Han er leder af @aGlance og lektor ved datalogi i Aarhus.

Historien bag

Systemet er oprindeligt baseret på 43D-teknologier. 43D specialiserede sig oprindeligt i avancerede 3D-visualiseringer af primært vindmølleparker i UK. Det er videreudviklet gennem et tæt samarbejde mellem Alexandra Instituttet, Institut for Datalogi ved Aarhus Universitet og 43D ApS under overskriften @aGlance.

Overordnet set består @aGlance af en række teknologier, som giver centrale koordinatorer et fælles visuelt overblik over, hvad der foregår ’ude på pladsen’. Det understøtter en umiddelbar og smidig visuel kommunikation og samarbejde imellem koordinatorer og folk ude i situationen med deres førstehåndsviden.

Læs mere om Alexandra Instituttet her

Læs mere om @aGlance her