Nye medlemmer til Innovationsfonden og Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har udpeget en ny bestyrelse til Danmarks Innovationsfond samt nye medlemmer til Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFIR). Thomas Bech Hansen fra DELTA/FORCE Technology er genudpeget som medlem af DFIR.

DFIR giver regeringen og Folketinget uafhængig og sagkyndig rådgivning om forskning, teknologiudvikling og innovation. DFIR arbejder for at fremme udviklingen af dansk forskning, teknologiudvikling og innovation til gavn for samfundet. DFIR består af en formand samt otte medlemmer.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har udpeget en ny sammensætning af medlemmerne i DFIR, som gælder fra den 1. april 2017:

Nye medlemmer i DFIR:

Anna Haldrup, direktør, Forskningssupport, Carlsberg A/S
Søren Bech, professor, Aalborg Universitet og forskningsdirektør, B&O
Thomas Sinkjær, professor, Aalborg Universitet og forskningsdirektør Villumfonden
Katrine Krogh Andersen, forskningsdekan, Danmarks Tekniske Universitet
Søren Rud Keiding, professor og prodekan, Aarhus Universitet

Genudpegede medlemmer i DFIR:

Formand Jens Oddershede, professor, Syddansk Universitet
Maja Horst, professor og institutleder, Københavns universitet
Thomas Bech Hansen, forretningsudviklingsdirektør, DELTA & FORCE Technology
Nickie Spile, project manager, Novo Nordisk Fonden

Ny sammensætning af bestyrelsen i Danmarks Innovationsfond

Danmarks Innovationsfond uddeler hvert år midler til udvikling af viden og teknologi, der skal styrke forskning og innovative løsninger.

Medlemmerne i bestyrelsen udpeges for en periode på indtil tre år, med mulighed for genudpegning en gang. Den 31. marts 2017 udløber indeværende beskikkelsesperiode for seks af medlemmerne, mens to tidligere medlemmer har ønsket afbeskikkelse før tid.

Uddannelses- og forskningsministeren har derfor udpeget otte nye medlemmer til Danmarks Innovationsfonds bestyrelse.

Genudpegede medlemmer for en 3-årig periode:

Formand Jens Maaløe, President og CEO, Terma A/S
Næstformand Anja Boisen, Professor, DTU
Næstformand Flemming Besenbacher, Professor på AU og bestyrelsesformand for Carlsbergfondet

Genudpegede medlemmer for en 2-årig periode:

Peter Kurtzhals, Senior Vice President for diabetes, Novo Nordisk
Claus Hviid Christensen, CEO Nexus
Claus Jensen, Forbundsformand, Dansk Metal

Nye medlemmer for en 3-årig periode:

Anne-Marie Engel, forskningschef, Lundbeckfonden
Annette Toft, direktør for Landbrug & Fødevarer i Bruxelles

Læs mere her