Ny WHO guideline om støj i Europa

Støj har negative konsekvenser for menneskers sundhed og trivsel og giver anledning til voksende bekymring både i offentligheden og hos de politiske beslutningstagere i Europa. Støj udgør sammen med luftforurening de største miljømæssige sundhedsrisici.

WHO Regional Office for Europe har udviklet nye anbefalinger baseret på en voksende forståelse af sundhedsrisici ved udsættelse for støj. Hovedformålet er at give anbefalinger til beskyttelse af menneskers sundhed mod udsættelse for miljøstøj fra forskellige kilder: trafikstøj, vindmøllestøj og fritidsstøj. Anbefalingerne giver robuste råd om folkesundhed, og understøttes af beviser, hvilket er afgørende for at drive politiske tiltag, der beskytter lokalsamfundene mod de negative virkninger af støj. Anbefalingerne udgives af WHO’s regionale kontor for Europa.

Det skal bemærkes, at WHO giver anbefalinger til det gennemsnitlige støjniveau og støjniveauet om natten. Sidstnævnte anvendes ikke i Danmark i reguleringen af støj.

Læs mere her, hvor du også kan downloade WHO’s nye støjguide