Af Lisbeth Kempel, Marketing- og Kommunikationschef, AgroTech

I byggebranchen er det afgørende at have en klar dokumentation af sine produkter og løsninger, når man introducerer dem på markedet. Hos AgroTech kunne Byggros teste sine løsninger til grønne livsmiljøer og lokal afledning af regnvand. Med AgroTechs testfaciliteter optimerede og videreudviklede Byggros sine grønne tagløsninger, og integrerede regnvandshåndteringseffekten i fremtidige LAR løsninger.

Hidtil umulig målemetode standardiseret

Samarbejdet med AgroTech resulterede i en standardiseret metode til måling af afløbskoefficienten på grønne tage. En målemetode, som hidtil ikke har været mulig, da det kræver både specialudstyr og de helt rigtige faciliteter med kontrollerede klimatiske forhold.

Med dokumentation i hånden og nye idéer i hovedet

Med rapporten fra AgroTech i hånden har Byggros nu en udførlig og specifik dokumentation for, hvor meget de enkelte tage kan optage. Samarbejdet med AgroTech har derudover også betydet, at Byggros har fået nye idéer og en anden tilgang til systemerne.

Læs hele artiklen her