Ny strategi for forskning og innovation

Regeringen har netop fremlagt sin strategi ’Danmark – klar til fremtiden’, der indeholder regeringens mål og pejlemærker for fremtidens forskning og innovation. Målene understøttes af 28 initiativer. GTS glæder sig især over det store fokus på teknologi i anvendelse. 

Regeringens strategi har både fokus på, at dansk forskning skal være excellent og på, at forskningen skal gøre mest muligt gavn i de danske virksomheder. Indsatsen for at udbrede teknologisk viden i Danmark er afgørende for danske virksomheders mulighed for at følge med den internationale konkurrence.

GTS-foreningen er meget tilfreds med, at teknologi er et gennemgående element i strategien. Men samtidig er der en bekymring for, om det kommer til at trække for længe ud med at realisere ambitionerne.

”Vi må ikke stå for længe i startboksen og overlade arenaen til vores nærmeste konkurrenter i fx Sverige og Tyskland. Her ser vi allerede i dag et markant fokus på at skabe en stærk bro over dødens dal fra forskning til erhvervsliv. ”Testbed Sweden” og ”Industri 4.0 kompetencecentre” i Tyskland er blot to eksempler på, at vores naboer allerede nu har fået et forspring.  Vi har stadig gode forudsætninger for at være med helt fremme, og den mulighed må ikke smutte fra os”, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen.

Med strategien forpligter regeringen sig til i de kommende år at prioritere flere midler til teknisk forskning ved udmøntning af forskningsreserven, og det er den helt rigtige vej at gå, mener GTS-foreningen.

Strategien indeholder desuden en ambition om større sammenhæng i den vidensbaserede innovation. Her er det uhyre vigtigt, at alle aktører i innovationssystemet spiller sammen og møder virksomhederne dér, hvor de er.

Når det handler om at realisere regeringens ambition om at sikre en videnbaserede innovation i verdenseliten, så er GTS-institutterne en del løsningen. GTS-institutterne har en lang historie med videnbaseret innovation. De mere end 17.000 unikke, private virksomhedskunder påviser den betydning, GTS-institutterne allerede i dag spiller, når det handler om at få teknologi i anvendelse og skabe dansk innovation.

Læs en pressemeddelelsen fra GTS-foreningen om den nye strategi her

Læs regeringens strategi her