Ny softwarerobot skal optimere vores drikkevandssystemer

Forbrugernes behov for vand ændrer sig over dagen og over året. Det gør det svært at forudsige forbruget og dermed at optimere drikkevandssystemerne. Vandselskaber efterspørger derfor nye teknologier, der kan bidrage til en mere bæredygtig vandproduktion. Måske er kunstig intelligens svaret? 

Af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

Med nye teknologier opstår nye muligheder. Det er projektet CHAIN et glimrende eksempel på. I projektet ønsker vandselskaberne i Aarhus og Skanderborg at få bedre redskaber til at optimere vandproduktionen. Svaret er kunstig intelligens og udvikling af en softwarerobot, der kan optimere styringen af de mange pumper og ventiler, der indgår i de danske vandforsyninger. Robotten skal sikre, at det rette vandtryk og vandkvalitet altid kan leveres til forbrugeren.

”Formålet med robotten er at producere og distribuere den nødvendige mængde vand til rette tid. På den måde bliver der brugt mindre energi, og den producerede vandmængde kommer hurtigere til forbrugeren med overvågning af kvaliteten undervejs”, fortæller fagleder Christina Søndergaard, Skanderborg Forsyning, og fortsætter: ”Det vil gøre det mulig at spare energi og penge”.

CHAIN understøtter arbejdet med FN’s verdensmål

Anders Lynggaard-Jensen, fagchef for automation og procesoptimering, Aarhus Vand, fortæller, at arbejdet i CHAIN er med til at understøtte vandselskabets arbejde med FN’s verdensmål:

”I forbindelse med Aarhus Vands integration af Verdensmålene i det daglige arbejde, er det indlysende, at udviklingen af CHAIN teknologien understøtter flere delmål under verdensmålene. Det gælder fx FN’s verdensmål 6 (Vand og sanitet), hvor vi arbejder for, at vandressourcen forvaltes bæredygtigt og verdensmål 9 (Industri, innovation og infrastruktur), hvor vi i projektet understøtter innovation og bygger en robust infrastruktur. Det gælder også verdensmål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion), idet vi arbejder på at udvikle en bæredygtig produktionsform.”

GTS-institutter bidrager med viden om vand og om kunstig intelligens

DHI og Alexandra Instituttet bidrager i projektet med hver deres specialistkompetencer. DHI bidrager med sin viden om hydrauliske forhold i forskellige vandsystemer, og Alexandra Instituttet bidrager med sin viden om kunstig intelligens og big dataanalyse.

Sten Lindberg, DHI, er projektleder i CHAIN. Han fortæller, at sammensætningen af deltagerne i projektet skaber de bedste rammer for arbejdet med innovation.

Udover de to GTS-institutter indgår Kamstrup, der allerede producerer og sælger intelligente varmevandmålere til danske husstande.

Desuden bidrager Envidan med viden om modellering og drift af systemerne og med deres erfaring i at opbygge træningssæt.

Vandselskaberne i Aarhus og Skanderborg stiller en del af deres forsyningsnet til rådighed for den praktiske afprøvning af robotten, hvor teknologien kan afprøves uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden.

”For at få et robust system inden det sættes op, skal der bl.a. ved brug af modeller gennemføres opbygges nogle træningsdatasæt, hvor man træner og målerman etablerer sammenhængende tryk og flow under drift, og hvor man så kan afprøve forskellige scenarier. Det giver nogle brede datasæt at arbejde ud fra, som er en forudsætning for at kunne udvikle en intelligent og stabil robot til at styre vanddistributionen”, siger Sten Lindberg og fortsætter:

”Når vi går ind i et projekt er vores primære interesse, at vi kan arbejde med nogle af de discipliner, hvor vi traditionelt er stærke, men også hvor vi med fordel kan tage nye teknologier ind. Samarbejdet med Alexandra Instituttet handler om machine learning, og her er de langt fremme. Så her jeg forventer jeg, at nogle af deres kompetencer kan smitte af på vores områder”.

Sten Lindberg forventer, at projektet får succes med at udvikle en softwarerobot, der kan styre drikkevandssystemet. Men han understreger samtidig, at det at arbejde med innovation altid er behæftet med en vis risiko, fordi man bevæger sig ud på stier, der ikke er betrådt før.

”Når det lykkes – og det tror jeg det gør – så rækker potentialet for teknologien langt udover projektet, og der vil være gode muligheder for udbredelse til andre forsyninger, også internationalt. Alle i projektet har en interesse i at få anvendt det andre steder end i Skanderborg og Aarhus”, fortæller Sten Lindberg.

Kort om CHAIN

Projektet CHAIN sammenkæder anvendelsen af kunstig intelligens med drikkevandsforsyningen. I projektet indgår: DHI, Alexandra Instituttet, EnviDan, Kamstrup, Aarhus Vand og Skanderborg Forsyning. Det treårige projekt er støttet af Innovationsfonden med en investering på 9. mio. kr. Projektets samlede budget er på 21 mio. kr.

Publikation med cases om FN’s 17 verdensmål

Denne case indgår i en publikation, som GTS udgav i september 2018. I publikationen indgår en række cases om, hvordan GTS-institutterne og danske virksomheder understøtter arbejdet med FN’s verdensmål.

Hent publikationen: FN’s 17 verdensmål – fra ambition til marked