Ny sikkerhedsløsning fra Alexandra

Alexandra Instituttet har købt 40 % af anparterne i virksomheden 43D ApS, og overblikssystemet @aGlance vil fremover være en del af Alexandra Instituttets produktportefølje.

Alexandra Instituttet har sammen med 43D-virksomheden bag @aGlance – besluttet at lave en fælles satsning på it-baserede løsninger til understøttelse af overblik og handling i forbindelse med beredskabet ved større events.

@aGlance er fortællingen om den innovative løsning, der er startet i forskningens verden på Datalogi ved Aarhus Universitet, udviklet i real-time og nu er blevet til et konkret produkt.

Innovation i produktform
@aGlance har med succes været brugt som en integreret del af beredskabet på Skanderborg Festivalen siden 2008 og Roskilde Festivalen siden 2011 med brugere som vagter, førstehjælpere, lokale alarmcentraler, social workers, politi og vagtbaser.

Overordnet set består @aGlance af en række teknologier, som giver centrale koordinatorer et fælles visuelt overblik over, hvad der foregår ’ude på pladsen’. Det understøtter en umiddelbar og smidig visuel kommunikation og samarbejde imellem koordinatorer og folk ude i situationen med deres førstehåndsviden.

Læs mere om @aGlance i denne artikel og på Alexandra Instituttets hjemmeside.