Ny rapport om mere viden til SMV’er

Projektet Progress in Demand arbejder på udveksling af viden mellem SMV’er og videninstitutioner med det formål, at vi i Europa skal blive meget bedre til at sørge for, at viden bliver overført til vores SMV’er, så vi bedre kan positionere os i den globale konkurrence.

Resultaterne af projektet ligger nu klar. De afslører, at der er en alt for stor kløft mellem SMV’er og videninstitutioner. Mange SMV’er finder det svært at få adgang til ny viden og navigere rundt i de muligheder, der er. Omvendt finder mange videninstitutioner også samarbejdet med SMV’er vanskeligt at få til at fungere.

Projektet har bl.a. fundet frem til, at det fremmer samarbejdet, når man laver individuelle, skræddersyede løsninger, frem for at skære alle over én kam. Progress in Demand har udgivet 15 anbefalinger til, hvordan man kan styrke samarbejdet mellem SMV’er og videninstitutioner i Europa.

Hent rapporten.

Projektet er blevet gennemført i et samarbejde mellem tekniske universiteter, ingeniørorganisationer og forskning- og innovationsorganisationer i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland og Litauen. Det er støttet af Nordisk Ministerråd.