Biler udgør en betydeligt større brandbelastning end hidtil antaget, og de står tættere parkeret end før i p-huse og -kældre.  Derfor anbefaler GTS-institutter i en ny rapport, at der kommer sprinkling i flere p-kældre og-huse, end tilfældet er i dag. Med tilbagevirkende kraft.

Biler er ikke, hvad de har været. For det første er de ikke kun drevet af forbrændingsmotorer, men kommer også som el- og hybridbiler. For det andet indeholder de i stadigt højere grad plastmaterialer og elektronik. Begge dele påvirker bilens brandtekniske egenskaber. Det kan have konsekvenser for brandsikkerheden i p-huse og -kældre – også kaldet garageanlæg.

På vegne af Bolig- og Planstyrelsen har DBI og Teknologisk Institut derfor undersøgt bl.a. brandsikkerheden i garageanlæg i Danmark. Det arbejde er nu blevet til en rapport med navnet ‘Brandsikkerhed i garageanlæg, oplag af litium-ion batterier og batterier til solcelleanlæg i bygninger’. Den ser nærmere på, hvilke konsekvenser den generelle udvikling på bilområdet har for sikkerheden og muligheden for indsatser i garageanlæg.

Mere energi og mindre plads

Rapporten omfatter også et litteraturstudie, som viser flere interessante aspekter. Det gælder fx, at brandbelastningen fra en ny bil – uanset om der er tale om en elbil eller en konventionel bil med forbrændingsmotor – ca. 40 pct. højere end den brandbelastning, man hidtil har regnet med.

”Der er faktisk ikke den store forskel på elbiler og konventionelle biler i forhold til brandbelastning. Litteraturstudiet viser, at den store brandbelastning kommer fra bilernes materialer, der består af mere og mere plast. Desuden bliver bilerne større og større”, siger Lars Vædeled Roed, brandteknisk rådgiver hos DBI.

Hertil kommer, at parkeringsbåsene og afgangs- og udgangsvejene er blevet smallere, hvilket øger risikoen for brandspredning mellem bilerne. Studiet viser desuden, at elbiler tilsyneladende bryder mindre i brand; til gengæld udgør de en indsatstaktisk udfordring, når de brænder.

Anbefaler sprinkling i nye og gamle anlæg

Baseret på litteraturstudiet indeholder rapporten også en risikovurdering og -analyse af personsikkerheden i garageanlæg og en gennemgang af de danske regler og vejledninger for byggeri af garageanlæg.

-”Det eksisterende krav om sprinkling af garageanlæg træder i kraft for de fleste anlæg på 1.000 m2 og derover. Men risikoen for brandspredning er også for stor i mindre anlæg, så derfor er rapportens anbefaling, at alle garageanlæg på over 150 m2 bør sprinkles. Anbefalingen omfatter både eksisterende og fremtidige anlæg”, siger Lars Vædeled Roed.

Læs hele artiklen på DBI’s hjemmeside

Foto: iStock – lånt af DBI