Ny publikation: FN’s verdensmål – fra ambition til marked

I forbindelse med, at GTS-nettet holder årsmøde med temaet ”FN’s verdensmål – fra ambition til marked”, bliver der udgivet en ny publikation, der indeholder en række virksomhedscases. Casene viser, hvordan danske virksomheder udvikler produkter, der understøtter opfyldelsen af FN’s 17 verdensmål – og hvordan virksomhederne samarbejder med GTS-institutterne om dette arbejde. 

Publikationen indeholder også eksempler på, hvordan GTS-institutterne igennem deres forsknings- og udviklingsarbejde bidrager med nye løsninger, der gør det lettere for virksomhederne at arbejde med FN’s verdensmål.

I publikationen kan du læse om:

Landbruget er på vej til at blive digitaliseret

Teknologisk Institut arbejder på at udvikle løsninger, der kan digitalisere landbruget for dermed at reducere miljøbelastningen.

”I fremtidens dataficerede landbrug vil landmanden have lag på lag af data, som kan udnyttes til et mere effektivt landbrug”, fortæller Lars Byrdal Kjær, sektionsleder på Teknologisk Institut i denne case.

Læs mere på s. 6 i publikationen.

Kan plastaffald omdannes til en råvare?

FORCE Technology arbejder med genanvendt plast, og det er bl.a. sket i samarbejde med Arla og Københavns kommune.

”Virksomhederne begynder i stigende grad at interesserer sig for cirkulær økonomi. Når strategier og målsætninger skal omsættes til konkrete handlingsplaner og indsatser, kan de have brug for adgang til specialistviden samt analyse- og testfaciliteter for at kunne udvikle og kvalitetssikre nye produkter og løsninger”, siger Trine Erdal, forretningsudviklingschef i FORCE Technology.

Læs mere på s. 7 i publikationen.

Hotelgæster nudges til kortere bade

”Min erfaring er, at bæredygtighed og verdensmålene er noget hoteller begynder at forholde sig til. Der er en stigende tendens til, at jo stærkere et hotel er på den agenda, jo stærkere står de i konkurrencen med andre hoteller”, fortæller Thomas Munch-Larsen, CEO i Aguardio.

Det er baggrunden for, at virksomheden Agurdio Aps har udviklet og nu sælger en løsning til hoteller, der nudger gæster til kortere bade.

Læs mere på s. 8-9 i publikationen.

Ny softwarerobot optimerer vores drikkevandsystemer

I Innovationsfondsprojektet CHAIN bidrager Alexandra Instituttet med sin viden om kunstig intelligens og DHI med sin viden om vand. Formålet med projektet er at udvikle en softwarerobot, der skal give vandselskaber redskaber til at optimere drikkevandssystemerne for på den måde at nedsætte energiforbruget og spare på vandet.

”Formålet med robotten er at producere og distribuere den nødvendige mængde vand til rette tid. Det vil gøre det muligt at spare energi og penge”, siger Christina Søndergaard, Skanderborg Forsyning.

Læs mere på s. 10-11 i publikationen.

Dansk start-up vil indføre automation i kabelindustrien

Den danske start-up virksomhed Relibond har udviklet en ny måde at forbinde kabler på, som gør det mere sikkert, billigere og hurtigere at udbygge elnettet. Et samarbejde med et GTS-institut gjorde det muligt at demonstrere teknologien.

”Det var utrolig givende at komme i kontakt med specialisterne hos FORCE Technology og få adgang til deres viden og udstyr”, fortæller Christian Michelsen, stifter af Relibond.

Læs mere på s. 12-13 i publikationen.

Viden og dokumentation gør affald til guld i byggebranchen

Teknologisk Institut arbejder på flere fronter på at udvikle løsninger, der gør det overskueligt for virksomheder i byggebranchen at arbejder med cirkulær økonomi og genanvendelse af byggematerialer.

Enemærke & Petersen er en af de virksomheder, der har glæde af dette arbejde.

”I dag står entreprenørvirksomheder med en masse byggematerialer, som vi betaler for at få bortskaffet. Hvad hvis byggeriet eller en helt anden branche kunne genbruge byggematerialerne? Det ville både være en god forretning og godt for miljøet”, siger projektleder i Enemærke & Petersen, Anders Strange Sørensen.

Læs mere på s. 14-15 i publikationen.

Bæredygtighed betaler sig

Troldtekt sælger bæredygtige akustikplader til byggeriet. Virksomheden arbejder bevidst med FN’s verdensmål.

”Når man arbejder med bæredygtighed og med verdensmålene, handler det om at presse bagud i værdikæden og sikre, at underleverandørerne også handler ansvarligt. Derfor har vi krav til alle de leverandører, der samarbejder med os. Vi vil hellere tage en investering, der er større, hvis det kan betale sig på den lange bane”, siger Peer Leth, adm. direktør i Troldtekt.

Læs mere på s. 16 i publikationen.

Bioteknologi adresserer FN’s verdensmål inden for sundhed

Bioneer arbejder med bioteknologi og en række understøttende teknologier. Disse teknologier bidrager til opfyldelse af FN’s verdensmål inden for sundhedsområdet. Bioneer har bl.a. være involveret i fremstilling af vaccinekomponenter til forebyggelse af forskellige sygdomme.

Læs mere på s. 17 i publikationen.

Du kan hente publikationen her

FN´s verdensmål – fra ambition til marked

Foto: Aguardio