forskningsinfrastrukturer

Ny investeringsstrategi for Danmarks forskningsinfrastruktur

Uddannelses- og Forskningsministeriet lancerer en ny strategi for forskningsinfrastruktur, som fremlægger planerne for, hvordan de danske forskningsinfrastrukturer skal styrkes i de kommende fem år.

Den nye roadmap indeholder et katalog med 22 prioriterede forslag til nye nationale forskningsinfrastrukturer og væsentlige opgraderinger af eksisterende forskningsinfrastrukturer.

Center for droner

Forslagene omfatter blandt andet laboratorier til studiet af menneskers adfærd, en billeddannelsesfacilitet til 3D-visualisering, som kan anvendes inden for blandt andet fødevareforskning, medicin og arkæologi, samt et forslag med tre specialiserede centre for udvikling og anvendelse af droner i forskning til dataindsamling inden for blandt andet klima- og miljøområdet.

GTS-nettet i den danske forskningsinfrastruktur

Den danske roadmap for forskningsinfrastruktur er et katalog, der vil udgøre beslutningsgrundlaget for fremtidige investeringer i nye nationale forskningsinfrastrukturer frem til 2020. Det er samtidig håbet, at kataloget vil tjene som inspirationsgrundlag for andre finansierende parter, for eksempel forskningsfinansierende fonde og regioner.

En af milepælene for 2020 er, at de realiserede nye danske forskningsinfrastrukturer har hver især udviklet en
skræddersyet politik for samarbejde med GTS-institutter og virksomheder.

Læs hele strategien her (PDF)