konkurrenceevne

Ny international rapport om konkurrenceevne

Af Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS – Godkendt Teknologisk Service

Den årlige konkurrencerapport ”The Global Competitiveness Report” er netop udkommet. Af den fremgår det, at Danmarks konkurrenceevne er faldet fra en 3. plads i 2009, til en 8. plads i 2011 – for at lande på en 12. plads i 2012. Med andre ord: Det går den forkerte vej! Vi sakker bagud i forhold til lande, vi normalt sammenligner os med som fx Sverige, Tyskland, Finland og USA.

Der er brug for at vende udviklingen, men hvordan kan det ske?

Ser man først på de positive elementer i rapporten, så påpeger den, at vi i Danmark har et godt fundament. Vi scorer højt på faktorer, som er svære at kopiere hurtigt: I Danmark er der høj tillid til offentlige institutioner, vi har et fleksibelt arbejdsmarked og lav korruption. Helt afgørende forudsætninger for et konkurrencedygtigt samfund, som det for andre lande uden disse forudsætninger kan tage generation at komme efter.

Den dårlige nyhed er, at vi står overfor alvorlige udfordringer, når det kommer til de faktorer, der skal sikre vækst og arbejdspladser i danske virksomheder. På ”teknologisk parathed” er vi nr. 3 – og det ser umiddelbart fint ud. Men går man bare et spadestik ned i tallene, så står det klart, at det skyldes, at vi scorer højt på den helt basale IT/TELE infrastruktur og IT-kompetencer. Mens vi halter alvorligt bagud, når det kommer til vores evne til at udvikle og tage ny teknologi i brug (nr. 20), at innovere (nr. 13) og at skabe samarbejde mellem universiteter og industri (nr. 21). Områder hvor vi oveni købet har tabt terræn i løbet af perioden.

Den gode nyhed er, at der her er tale om faktorer, som det rent faktisk er muligt for Danmark at flytte sig hurtigt i forhold til. Det kræver dog, at der politisk i højere grad bliver satset på at stimulere videnspredning og innovation – så langt mere forskningsbaseret viden bliver anvendelig for især de små og mellemstore virksomheder. Regeringens udkast til finanslov mangler initiativer, som kan virke her og nu. Forhåbentlig kan den annoncerede innovationsstrategi hjælpe ti at sikre, at viden kommer i arbejde. Den nye rapport peger på, at der er brug for at handle nu.