Ny guide: Sådan kommer du i gang med Energy Harvesting

Visse estimater forudsiger at op imod 26 milliarder enheder er online inden 2020. Af dem vil en betydelig del bidrage til at initiativer som smart city, smart home og Industri 4.0 kan løbe rundt. Et stort problem for disse trådløse, smarte enheder finder man dog i deres strømforsyning. Her kan særligt brugen af batterier medføre en række problemstillinger, der gør energy harvesting til et interessant alternativ.

Hvorfor Energy Harvesting?

Problemerne med batterierne skal først og fremmest ses i lys den begrænsede mængde energi de har til rådighed. I mange produkter er der da også grænser for hvor store batterier man kan implementere, grundet pladsmæssige og økonomiske udfordringer. Derfor rækker mange batterier ikke gennem et produktets levetid, og i stedet er en besværlig og dyr udskiftning af batterier nødvendig.

Derudover medfører brugen af batterier også et betydeligt aftryk på miljøet. Eksempelvis bruger man i USA alene mere end 3,000,000,000 batterier hvert år. Et antal, som kun forventes at stige i takt med at flere IoT-produkter kommer på markedet.

Med Energy Harvesting kan flere af disse problematikker undgås. Med metoden er det nemlig muligt at ’høste’ energi fra en enheds nærmiljø, hvad enten det sker gennem lys, kinetisk eller termisk energi.

På den måde kan man supplere batterier eller helt klare sig uden, hvis produktet og dets nærmiljø tillader det. Mængden af energi som kan høstes er nemlig begrænset, og derfor kræver det at man har forholdsvis stor viden om et produkts energiforbrug, før  Energy Harvesting kan komme på tale.

Ny rapport viser vejen

Det kan måske umiddelbart virke uoverskueligt at vurdere lige hvilken harvesting-metode et givent produkt kan drage fordel af.

For at gøre det nemmere at forholde sig til potentialet og den konkrete brug af metoden, har FORCE Technology’s IdemoLab lavet en kort guide, der gør Energy Harvesting mere håndgribeligt.

I den bliver fordelene og ulemperne ved de nuværende løsninger eksempelvis vendt, samtidigt med at nogle grundlæggende nedslag i en evt. designproces præsenteres.

Den gratis guide, som kan hjælpe dig i gang med at bruge energy harvesting finder du her (guiden er på engelsk)

Foto: FORCE Technology