Ny behandling af plastaffald skal give mere genanvendelse

Kun 15 procent af plast fra husholdningsaffald bliver genanvendt i praksis. Det vil Teknologisk Institut ændre på ved at udvikle ny plasmateknologi, som skal føre til øget genbrug af blandet plast.

I 2018 bliver cirka 30.000 tons sorteret plast afhentet hos forbrugerne, hvoraf 78 procent bliver genanvendt. Dog kan det samme kun siges om 15 procent af al plast fra husholdningsaffald. Mange produkter indeholder nemlig flere plasttyper, der enten er svejset eller limet sammen og derfor er meget svære at skille ad.

Et eksempel er pålægsemballage af plast, hvor ét lag plast er egnet til fødevarekontakt, mens et andet, kraftigere lag plast søger for holdbarheden af pakken. Dog er emballage af flere typer plast næsten umulige at genanvende. Det vil Teknologisk Institut forsøge at ændre på gennem et nyt udviklingsprojekt.

Plasma er nøglen

Projektet skal udvikle en ny plasmateknologi til at nedbryde de typer af plastaffald, der i dag ikke kan genbruges. Fordelen ved at benytte plasma er, at det kan nedbryde bestemte plastpolymere i emballager og dermed efterlade et restprodukt, som kan genanvendes. For eksempel vil plasmabehandling af pålægsemballage nedbryde nogle af de svejsede plastlag, så der kun er en type plast tilbage, som er egnet til genbrug.

– På grund af de ringe genanvendelsesmuligheder bliver de fleste plastemballager med flere lag normalt brændt eller deponeret, hvilket strider imod målet om cirkulær økonomi, siger Jens Kromann Nielsen, faglig leder på Teknologisk Institut.

Optimal nedbrydning

– Første skridt i projektet bliver at udvikle processer, der sikrer optimal nedbrydning af de typer af plast, som oftest benyttes i flerlagsemballager. Dernæst vil vi se på hvordan metoden kan implementeres i industrien og sikre rentable muligheder for genbrug, siger Jens Kromann Nielsen.

Læs mere her

Foto: Teknologisk Institut