Danmark bør have en national strategi for faciliteter, der er koordineret med de øremærkede grønne midler til forskning og innovation. Det er budskabet fra DFiR i det seneste ”dfirbrief”, der også slår fast, at det kan betale sig at gøre Danmark til ”et grønt testland”.

DFiR har gennemført en analyse af vindenergi-sektoren, der påviser fordelene ved et sammenhængende økosystem omkring faciliteter til forskning og innovation. Sektoren er udvalgt, fordi den er et godt eksempel på et økosystem af faciliteter, hvor universiteter og GTS-institutter sammen har skabt adgang til de nødvendige faciliteter til forskning, test og demonstration af nye løsninger.

Et eksempel på en facilitet, hvor det er lykkes at samle en række aktører er Lindø Offshore Renewable Center (LORC), som tilbyder en række kommercielle tests for offshore vindturbiner.

Erfaringerne fra vindenergisektoren viser, at et velfungerende økosystem ikke kun fører til faciliteter og innovationskraft i verdensklasse, men at de også skaber merværdi for de involverede aktører ved at etablere rammer for netværksdannelse og tillidsfulde relationer.

Den politiske opbakning i form af fx projektmidler og dialog om, hvordan regulatoriske barriere kan fjernes gennem lovændringer spiller også en væsentlig rolle for opbygning af velfungerende økosystemer.

Analysen slår desuden fast, at danske testfaciliteter er helt afgørende for at bringe grønne løsninger hele vejen igennem værdikæden.

DFiR opfordrer derfor til, at der kommer en national strategi for faciliteter, og at den er koordineret med de øremærkede grønne midler til forskning og innovation. Desuden er det fra politisk side vigtigt at sikre incitament til samarbejde mellem de relevante aktører.

Læs mere om analysen her