Ny analyse: Mange brandsikringsanlæg har fejl

Ca. 70% af automatiske brandalarmanlæg og mere end 50% af sprinkleranlæg hos virksomheder og offentlige institutioner har fejl, når de inspiceres. Det viser en ny analyse, som DBI har lavet på baggrund af tal fra 2015 og 2016. 

DBI inspicerer brandsikringsanlæg en gang om året og finder i den forbindelse mange typer af fejl. En ny analyse foretaget af DBI viser, at det kun er nogle få procent af fejlene, der er så graverende, at anlæggene må kasseres. Mindre graverende fejl kan dog også være alvorlige nok. F.eks. kan fejl på automatiske brandalarmanlæg føre til falske alarmer og for langsom alarmering, mens fejl på sprinkleranlæg kan bevirke, at en brand spreder sig til ikke sprinklede områder med langt voldsommere brandspredning til følge.

– Fejlene betyder sjældent, at et system fuldstændigt svigter i tilfælde af brand, men forsinkelser kan være alvorlige, og fejlalarmer er med til at underminere brugernes tillid til alarmsystemerne, siger Anders Frost-Jensen, der er direktør for Infrastruktur & Kvalitet hos DBI.

Fejl i orienteringsplaner

Omkring halvdelen af fejlene er faktisk administrative, viser DBI’s analyse, og her er det især orienteringsplanerne over bygningen og systemet, der halter.

– Hvis orienteringsplanerne er forkerte, kan der gå lang tid, før brandvæsenet finder det rette rum eller område, når alarmen går. Det er tid, der er afgørende for en brands udvikling og sikkerhedsrisikoen. Og har man glemt at udstyre et rum med detektorer efter en ombygning, opdager man en brand senere, end man burde, forklarer Anders Frost-Jensen.

Travlhed og øget kompleksitet

De 70% er det højeste antal fejl, som DBI hidtil har registreret i sine statistikker, og tallet har været støt stigende de senere år. En tredjedel af fejlene kan dog betegnes som installationsfejl, der ifølge DBI-direktøren dels skyldes travlhed hos installatørerne og dels en øget kompleksitet i bygningerne.
– Man bygger på en anden måde i dag og må ofte integrere forskellige anlæg med hinanden. Det gør det svært at overskue, om det bliver udført rigtigt, siger Anders Frost-Jensen.

Se DBI’s analyse her