I et samarbejde mellem Alexandra Instituttet og forlagshuset Egolibris skal nyudviklet AI-software lære at bedømme bogmanuskripter, og dermed fungere som en digital redaktør, der kan udpege potentielle bestseller-kanditater.

Eva Götzsche fik idéen til den digitale redaktør, fordi hun som ejer af et lille forlag, oplever hvor tidskrævende det er at redigere bogmanuskripter, hvilket betyder, at der er mange lovende manuskripter, som aldrig når frem til udgivelse. Hun har selv en fortid i IT-branchen, og det var derfor naturligt for hende at tænke over, hvordan man kan bruge de digitale teknologier til at skabe innovation i forlagsbranchen.

“Nåleøjet for at komme igennem med en bog er utrolig lille. Men der er rigtig mange, der sidder med en super interessant bog, men det kommercielle grundlag er typisk for lille til, at de store forlag vil antage den. Hos os har forfatterne selv mulighed for at finansiere udgivelsen, og vi håber, at det her digitale værktøj kan hjælpe dem til at skrive en bog, der er den bedste udgave af sig selv.”

“Noget af det, der er allersværest som forfatter, er, at man sidder med den her tvivl, om det her nu er godt nok. Vi forsøger at klæde den digitale redaktør godt på ved at fodre den med med 3000 bestsellere i alle genrer. Det betyder, at den via machine learning har lært, hvad der er en god tekst, og hvad der er en god bog. Dermed kan den komme med den samme feedback, som en menneskelig redaktør.”

Målet med modellen, der kommer til at hedde Edison, er, at den kan komme med den samme feedback, som en menneskelig redaktør. Det gælder alle de parametre, som definerer en god bog, lige fra tempoet i en historie, og om den udvikler sig, som den skal.

Støtte har været afgørende for projektet

Egolibris har fået støtte til projektet igennem Innovationsfonden. Støtten har ifølge Eva Götzsche været helt afgørende for, at de som lille virksomhed har kunnet give sig i kast med så ambitiøst et projekt.

Det var heller ikke uden udfordringer at finde den helt rette videnspartner, der kunne hjælpe Egolibris med at udvikle AI-editoren.

”At udvikle de avancerede algoritmer, der skal gøre den digitale redaktør i stand til at udføre komplicerede opgaver, kræver højt specialiseret forskning og viden om kunstig intelligens. Det viste sig, at den partner, jeg i første omgang havde fundet, alligevel ikke var helt klar til at påtage sig opgaven, fortæller Eva.

Men så kom Erhvervshus Hovedstaden på banen igen og tilbød at lave en grundig screening af hele forskermiljøet inden for kunstig intelligens. Ad den vej kom hun i kontakt med Alexandra Instituttet, som er langt fremme i udviklingen af den type algoritmer, som Egolibris har brug for.

Hun kendte slet ikke Alexandra Instituttet, men da hun ringede til Jesper Rosleff, der er Business Development Manager hos Alexandra Instituttet, og forhørte sig om deres ekspertise inden for AI, var hun slet ikke i tvivl om, at hun havde fundet det perfekte match.

”Den opgave, Eva kom med, er lige den slags udfordringer, vi er sat i verden for at løse. Her kan vi bygge videre på den nyeste forskning og samtidig finde helt nye anvendelsesområder for teknologien og få det ud at virke i praksis,” forklarer Jesper Rosleff og understreger, at det ikke er en helt enkel opgave.

”Vi forventer at skulle udvikle ti forskellige algoritmer, som kan bedømme de forskellige elementer i en god roman, lige fra fortælleropbygning og personkarakteristik til den sproglige kvalitet. Og editoren vil blive fodret med over 3.000 bestseller-romaner, så den lærer at spotte det gode manuskript.”

Store forventninger til det færdige it-værktøj

”Udover at vi selv kan bruge AI-redaktøren som redskab til at vurdere og give feedback på langt flere bogmanuskripter, ser jeg også helt nye og spændende fremtidige anvendelsesmuligheder for værktøjet. Bl.a. udvikler vi som et led i projektet en meget avanceret digital korrekturlæser, som også vil kunne bruges af andre, fx de trykte medier eller på skoleområdet.”

Projektet forventes afsluttet i begyndelsen af 2022, men Eva håber, at hun allerede på Bogmessen i Forum i november 2021 vil kunne præsentere en prototype af AI-redaktøren.

Du kan læse mere her

Foto: Alexandra Instituttet