internationalt perspektiv; GTS-rammepapir

GTS-nettet frem mod 2021 – nyt rammepapir offentliggjort

Teknologisk service med øget effekt. Det er, hvad GTS-nettet frem mod 2021 skal skabe. I det netop offentliggjorte GTS-rammepapir kan du læse, hvilke fokusområder Styrelsen for Forskning og Innovation ønsker, at GTS-institutterne skal have de næste fem år.

Stor interesse for udvikling af fremtidens GTS

I december 2014 satte Styrelsen for Forskning og Innovation rammepapiret for GTS-systemet i høring, hvor alle interesserede havde mulighed for at komme med kommentarer. 28 interessenter tog imod invitationen og gav deres mening til kende. Nu er rammepapiret udkommet.

”Mål og metoder for samarbejdet om udviklingen af den godkendte teknologiske service (GTS) 2016-2021” skal danne ramme for, hvordan GTS-systemet i samspil med Styrelsen for Forskning og Innovation og øvrige interessenter skal udvikle sig frem mod 2021.

Målbare effekter for både virksomheder og samfund

Rammepapiret fastslår, at GTS-systemet skal skabe markante positive effekter for danske virksomheder. Dette skal ske ved målrettet at støtte af den udvikling af teknologisk service, som skaber målbare effekter for virksomhederne og for samfundet. GTS-institutterne er del af et innovationssystem, hvor aktørerne skal gøre hinanden stærkere. Og det skal ske på en måde, så internationaliseringen af både virksomheder og teknologiske serviceydelser bidrager til en styrket innovation og konkurrenceevne i danske virksomheder.

GTS-rammepapir skal videreudvikle styrkerne

”Rammepapiret giver os et godt afsæt til at videreudvikle GTS-institutternes styrker, så de kan gavne dansk erhvervsliv og Danmark i endnu højere grad. Ligesom rammepapiret handler om at fremtidssikre GTS-systemet, så handler GTS-systemet om at fremtidssikre dansk konkurrenceevne og vækst. Danske virksomheder kan hos GTS-institutterne få den teknologiske service, som gør, at de flytter sig og er på forkanten af udviklingen, ” siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen og fortsætter:

”Det har været særligt inspirerende for os, at så mange af vores interessenter har vist interesse for, hvordan GTS-institutterne skal udvikle sig de kommende år. ”

Læs rammepapiret (PDF)