Lead Auditor

Nu er Lead Auditor kurser mere fleksible

I 2016 har FORCE Technology valgte at opdele Lead Auditor kurserne i et grundmodul og fagmoduler for en specifik standard for at gøre det mere fleksibelt.

Grundmodulet (Auditortræning) strækker sig over 3 dage og kan afsluttes med en skriftlig eksamen, såfremt man vil gå videre med et af fagmodulerne inden for et år.  Fagmodulerne relaterer sig til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Disse moduler er på 3 dage og afsluttes med en skriftlig eksamen.

Stadig muligt at deltage i Lead Auditor kursus

Har du inden for de seneste 5 år bestået eksamen på et Lead Auditor kursus, kan du umiddelbart deltage på et af fagmodulerne. Dit eksamensbevis er din dokumentation. Kontakt FORCE Technology på akp@force.dk, hvis det er mere end 5 år siden, du har deltaget på Lead Auditor kursus, så kan I sammen vurdere, om du er klar til deltagelse på et fagmodul.

Har du brug for et ISO 9001 Lead Auditor kursus med international registrering inden for kvalitet, afholder FORCE Technology fortsat et 5 dages IRCA-kompetencegivende kursus med afsluttende eksamen. Dette kursus afholdes på engelsk.

Se hele kursusudbuddet med detaljer og program