netværk

Netværk virker – også for bundlinjen

Af Ole Lehrmann Madsen, adm. direktør i Alexandra Instituttet. 

Det kan ses på bundlinjen, når en virksomhed deltager i et innovationsnetværk eller en klynge. En ny analyse fra Styrelsen for Forskning og Innovation og regionerne slår fast, at virksomheder opnår større synlighed, får flere henvendelser fra kunder og større indsigt i de seneste trends, hvis de er medlem af et netværk eller en klynge.

Hvor går man hen, hvis man skal:

  • Have ny, relevant viden om trends inden for sit forretningsområde?
  • Udvikle kompetencer vedrørende markeds-, proces- eller produktudvikling?
  • Udvikle nye ideer og koncepter til nye produkter eller starte innovations- og forskningsprojekter?
  • Have adgang til finansiering af udviklingsaktiviteter?
  • Skabe øget synlighed?
  • Opnå flere henvendelser eller kontakter?

Man bliver et aktivt medlem af et innovationsnetværk eller en klynge.

Det slår den seneste analyse fra Styrelsen for Forskning og Innovation og regionerne fast. Analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt næsten 4.000 virksomheder, hvor 950 virksomheder fra 42 forskellige klynger og innovationsnetværk har medvirket.

Analysen slår fast, at virksomheder, der deltager i danske innovationsnetværk og klynger oplever en mærkbar positiv effekt af deres deltagelse, både hvad angår produktudvikling, synlighed, samarbejder, innovation og indsamling af ny viden.

Og så til tallene

Omkring halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen oplever, at de opnår, eller forventer at opnå, øget synlighed og får flere henvendelser fra potentielle kunder, leverandører og samarbejdspartnere som følge af klyngedeltagelsen.

  • Knap 60 % af virksomhederne har i høj eller nogen grad fået ny, relevant viden, fx om markeds- eller teknologiske trends.
  • Knap 52 % af virksomhederne har eller forventer at skabe innovation (i form af nye produkter, services eller processer) på grund af deltagelsen i klyngeaktiviteterne.
  • 43 % af virksomhederne har i høj eller nogen grad fået styrket deres kompetencer inden for markeds-, proces eller produktudvikling.
  • 42 % af virksomhederne har – eller forventer at – udvikle nye produkter eller services som følge af klyngeaktiviteterne.

Læs mere og se hvilke netværk Alexandra er med i