klimatilpasning

Møder i Danish Water Forum

Danish Water Forum (DWF) holder to møder d. 2. juni på Københavns Universitet. Læs mere om dem her.

10.00 – 13.00: China Europe Water Platform
CEWP og kinesisk – dansk vandsamarbejde: Hvad er næste skridt og hvordan kan du deltage. På mødet vil der være introduktion til vandrelaterede udfordringer i Kina og nye tiltag i Kina. Der vil være præsentation af China – Europe Water Platform og det nyligt vedtagne Work programme 2015 – 2017 og de to danske aktiviteter:
Grundvandspartnerskabet  og Partnerskab om Integrated Urban Water Management. Der vil være diskussion om udfordringer i Kina, ønsker til danske tiltag og støttemuligheder og aktiviteter i de to danske partnerskaber.

14.00 – 16.00: Innovation som det nye sort i (vand)forskningsbranchen
Indenfor de senere år er der sket et mærkbart skift i retning af, at forskningsmidler i højere grad målrettes innovation, dvs. anvendelse og kommercialisering af forskningsresultaterne, herunder tættere samarbejde med virksomheder and brugere af forskningen. På dette gå-hjem-møde vil DWF sætte fokus på konkurrenceudsatte midler til brug for forskning og innovation. Hvordan defineres innovation, og hvordan er mulighederne for støtte via aktuelle nationale støtteordninger som MUDP og i Innovationsfonden, og hvad er muligheder via EU i Horizon 2020? Det kommende Call for HORIZON 2020 2016-2017 vil blive præenteret ved mødet.