De mange nye IT-teknologier giver et væld af muligheder for skoler, kulturinstitutioner og virksomheder. Teknologierne understøtter udviklingen af nye services. Alexandra Instituttet har i samarbejde med en række kulturelle institutioner og virksomheder udviklet services og oplevelsestilbud, der tager udgangspunkt i mobilen som formidlingskanal.

Mange dagligdagsproblemer kan i dag løses med IT, som bliver en stadig større del af vores hverdag. De nye IT-løsninger understøtter udviklingen af nye services og kan både bruges i husholdninger, hvor der kommer intelligente teknologier i flere og flere af vores husholdningsprodukter, men også skoler, virksomheder og kulturelle institutioner har stor gavn af de nye teknologier. Især mobiltelefonen rummer uendeligt mange muligheder for nye IT-hjælpemidler.

Interactive Spaces

Alexandra Instituttet arbejder med en bred vifte af teknologier, der kan gøre IT-funktionalitet tilgængelig på nye måder i vores arbejds-, fritids- og uddannelsesomgivelser for at lette arbejdsgangen på virksomhederne, styrke indlæringen i skolerne og oplevelserne i vores fritid.

Et af Alexandra Instituttets indsatsområder er Interactive Spaces, der udvikler nye produkter og services, hvor interaktion mellem mennesker, teknologi og de fysiske omgivelser er i fokus. Hænderne, fødderne, øjnene, ørerne kroppen, pennen og mobilen bruges som interaktionsredskaber og giver et utal af muligheder for udvikling af nye teknologiske platforme.

Interactive Spaces arbejder på at gøre de fysiske omgivelser på arbejdspladsen, i hjemmet og skolen, på biblioteket, museet, turistattraktionen og i det offentlige rum interaktive gennem informations-teknologier. Ambitionen er at gøre interaktive rum og bygninger til en dansk styrkeposition forskningsmæssigt og kommercielt, og integration af IT i de fysiske omgivelser er et stærkt voksende forsknings- og udviklingsområde internationalt set.

”Teknologi bliver stadig mere interaktivt og integreret i den fysiske verden omkring os, og kan således hjælpe os mennesker på nye måder i fremtiden”, udtaler Kaj Grønbæk, forsknings- og innovationschef hos Alexandra Instituttet.

Mobilen som adgang til oplevelser

De fleste mennesker bruger dagligt en mobiltelefon, og det er derfor et af de områder, som Interactive Spaces tager udgangspunkt i. Kameraet i mobilen bliver brugt til at aflæse links i omgivelserne, der kan informere turister eller skolebørn om hændelser knyttet til bestemt steder. Ved hjælp af software genkender kameraet et mønster, der kan være fastsat på eksempelvis en bygning eller en mælkekarton.

Når mønsteret er genkendt, åbner en browser og en lydfil med information, en billedsekvens bliver sat i gang eller et opkald bliver foretaget til telefonen, kort efter billedet er registreret af telefonen. Brugen af IT bliver på denne måde en oplevelse i sig selv. Det er de to følgende cases eksempler.

HIKUINs blodhævn

VisitAarhus, Århus Kommune, Moesgård Museum og Teater Katapult har i samarbejde med Alexandra Instituttet skabt en ny slags turistattraktion, som turister selv skal opsøge på gader og pladser i Århus’ gamle bykerne. Her får man et lyttedrama om Århus’ tidligste historie serveret direkte på mobiltelefonen, mens man går rundt i Århus midtby.

Lyttedramaet, HIKUINs blodhævn, er et AudioMove Drama, som er skrevet af Svend Åge Madsen og Maria S. Madsen. Det er et nyt kulturformidlende tilbud til alle og en helt ny måde at opleve historien, byen og teater på. HIKUINs blodhævn udspiller sig 12 steder i Århus, hvor der er fundet spor efter vikingerne.

Med sin mobiltelefon kan brugeren komme på en tidsrejse små 1000 år tilbage i tiden – tilbage til dengang hvor Århus var vikingebyen Aros. Det sker ved hjælp af den nyeste mobilteknologi, 2D-stregkoder (QR-codes TAGs) og Teater Katapults koncept, AudioMove.

Udviklingsprojektet, HIKUINs blodhævn, er finansieret af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje og Region Midtjylland og er et element i Århus Kommunes udvikling af Århus by som turistattraktion.

Økofonen

Alexandra Instituttet, Teater Katapult og Arla Foods er gået sammen om at udvikle et nyt og interaktivt spil, som fungerer via mobile tags. Spillet skal sætte nye standarder for formidling af økologi til børn og voksne – ude i naturen på gårdene.

Økofonen er et softwareprogram til mobiltelefoner, der skaber illusionen af, at det er køerne selv, der taler.

”Økofonen er lavet, så den ’omsætter’ køernes tanker til menneskesprog, og vi har valgt at lade køernes brokkehoveder føre ordet for på den måde at fange børnenes opmærksomhed. Det er økologi-formidling på en skæv, humoristisk og faktuel måde”, siger Torben Dahl, teaterchef hos Katapult.

Med Økofonen håber Arla på at nå flere af de forbrugere, som møder op på Økodagen, og som gerne vil vide mere om økologi.

”Mange af vores gårde modtager hvert år flere hundrede gæster på Øko-dagen, og det gør det svært for landmanden at komme i direkte dialog med alle. Vi ved imidlertid, at mange af forbrugerne er meget interesserede i at vide mere om økologi, og dette er en ny måde at opfylde deres behov på”, siger Anette Kalle, som er ansvarlig for økologi i Arla. Efter Økodagen den 18. april 2011 vil Økofonen blive brugt til skoleklasser.

Mobile tags får folkeligt gennembrud

Alexandra Instituttet har udviklet teknologien og Teater Katapult står bag selve lyttedramaet (AudioMove), mens Arla har ønsket at bruge konceptet til en ny form for formidling af økologi. Primært for at give børn fra 5 til 9 år og deres forældre en anderledes oplevelse på den forårsdag, hvor køerne slippes ud på græs.

”Vi har tidligere brugt mobile tags – dvs. 2D-stregkoder, der læses med mobilen – til formidling for turister og skolebørn. Men vi har ikke tidligere brugt teknologien til formidling af økologi og i det omfang, som det kommer til at ske med Økodagen, hvor Arla planlægger at markedsføre de mobile tags på 2,2 mio. mælkekartoner. Man kan roligt sige, at brugen af tags får sit folkelige gennembrud her”, siger forsknings- og innovationschef Kaj Grønbæk fra Alexandra Instituttet.

Udvikling med mange aktører

Når Alexandra Instituttet udvikler nye teknologiske platforme, inddrager det mange former for aktører. For eksempel har Arla, lokale turistforeninger og offentlige institutioner og skoler været med til at udvikle nye services og produkter på baggrund af de nye teknologiske muligheder.

Fakta AudioMove

AudioMove er Teater Katapults interaktive og narrative formidlingskoncept, der kobler viden og formidling med dramatisk oplevelse, lyddesign og ny mobilteknologi. Teknologien er udviklet af Alexandra Instituttets Center for Interactive Spaces. AudioMove specialudvikles fra projekt til projekt ift. et bestemt tema eller emne.