Hvert år bliver der indsamlet omkring 19.000 ton mineraluldsaffald i de danske kommuner, hvoraf næsten halvdelen bliver deponeret. Nyt projekt vil i stedet omdanne det brugte isoleringsmateriale til nye råmaterialer, til fx tegl og asfalt.

Styrker bæredygtigheden i byggeriet

Det er Norrecco A/S, Nordic Waste A/S og Teknologisk Institut, som sammen med industripartnerne NCC Industry A/S, Strøjer Tegl A/S og Saint-Gobain Denmark A/S, ISOVER står bag projektet, der således har samlet en række aktører på tværs af forsyningskæden.

I projektet skal der udvikles teknologier til at oparbejde mineralulden, så der kan etableres robuste og veldokumenterede genanvendelsesløsninger i stor skala. Udviklingen skal sikre, at brugt stenuld og glasuld kan neddeles og genanvendes på en hensigtsmæssig måde til gavn for både miljø og samfund.

”Vi forestiller os, at Danmark med de rette teknologier årligt vil kunne flytte mindst 7.000 ton mineraluldsaffald fra deponierne. Det vil i stedet kunne indgå som råmateriale i nye byggematerialer, for eksempel som erstatning for sand i tegl og asfalt, og dermed bidrage til at styrke bæredygtigheden i bygge- og anlægsbranchen,” fortæller projektleder Sofie Kastbjerg fra Teknologisk Institut.

Genanvendelse er højt på dagsordenen i bygge- og anlægsbranchen, der står for 35% af alt affald, der produceres i Danmark. Blandt andet er isoleringsmaterialer i bygge- og nedrivningsaffald nævnt som et særligt indsatsområde i den nyeste EU-handlingsplan for cirkulær økonomi.

Optager kapacitet på deponier

Mineraluld er en fællesbetegnelse for stenuld og glasuld, der anvendes som isolering i bygninger og bygningselementer. I forbindelse med nedrivning af bygninger bliver mineralulden sorteret fra, men kun genanvendt i begrænset omfang. Det skyldes blandt andet mangel på robuste genanvendelsesteknologier med rette kapacitet. Derfor ender næsten halvdelen af den mineraluld, der indsamles, på landets deponier.

”Mineraluld fylder meget og optager derfor dyr deponeringskapacitet. Så ud over det ærgerlige ved, at så almindeligt anvendte byggevarer ikke kan genanvendes i et større omfang, vil det frigøre værdifuld deponeringskapacitet, hvis mineralulden ikke ender som deponeringsegnet affald,” fortæller udviklingschef Jette Bjerre Hansen fra Norrecco, der til daglig modtager og håndterer affaldsfraktioner fra kommunerne og byggebranchen.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Saint-Gobain ISOVER