Mere innovation i Europa

Hvordan bidrager de europæiske ”Research and Technology Organisations” (RTO’s) til at skabe innovation i Europa? Det er et af temaerne, når EARTO holder sin årlige konference i Oslo. 

EARTO (European Association of Research and Technology Organisations) holder sin årlige konference d. 21. og 22. marts 2018 i Oslo.

Her vil der blive sat fokus på nye måder og ideer til, hvordan RTO’s kan bidrage yderligere til at øge Europas innovationsevne.

Konferencen vil også komme rundt om, hvorvidt der er nogle udfordringer, der spænder ben for for EU’s innovationspotentiale.

Desuden vil det være et tema, hvordan RTO’s, industri, nationale beslutningstagere og EU-beslutningstagere kan arbejde bedre sammen om at øge konkurrenceevne og bæredygtig vækst i Europa.

Du kan se hele programmet her

Læs mere om konferencen

De danske GTS-institutter er en del af EARTO

EARTO (European Association of Research and Technology Organisations) er en non-profit organisation med sekretariat i Bruxelles.

Formålet er at varetage interesserne for de europæiske RTO’er (Reaserch and Technology Organisations) i forhold til EU’s beslutningstagere på området. EARTO repræsenterer RTO’s fra EU-landende og associerede lande som Schweiz og Norge.

Læs mere om EARTO her

Foto: Teknologisk Institut