Hvor meget støjer dilatationsfuger?

Biler, der kører over broer, skaber ekstra støj, når de passerer dilatationsfuger. For bilisten er det hurtigt overstået, men mange naboer er generet af impulslydene. Vejdirektoratet og FORCE Technology’s akustikere har vurderet støjgenen for naboerne ved Gudenåbroen. Resultaterne viser, der er grund til at tage denne støj alvorligt.

Af Per Finne

De fleste kender til en biltur over en motorvejsbro. Der kommer nogle bump, hver gang hjulene passerer én af broens fuger. Som bilist tænker man nok ikke så meget over lyden, men naboerne vil ofte blive berørt af de mange tusinde impulslyde døgnet rundt. Det kan være særligt generende, og der er ikke grundlag og tradition for at tage hensyn til det, når man måler eller beregner vejstøjen.

Støjens særlige karakter

Når bilens hjul passerer dilatationsfugen, opstår en kortvarig ”klik-” eller ”klonk-lyd” oven i den almindelige støj fra bilerne på vejen. Denne ”klik-lyd” kaldes i støjterminologien en impuls. Den er kortvarig og udbreder sig væk fra vejen sammen med den almindelige brusende motorvejsstøj. Hvorfor og hvordan den opstår, er ikke helt indlysende, men i alle tilfælde er menneskers oplevede genevirkning af støjimpulser større, end den er for almindelig motorvejsstøj.

Ved andre former for støj – fx industristøj – bliver virksomheden ”straffet” med 5 dB, hvis støjen indeholder tydeligt hørbare impulser ved naboerne. Derfor er det standard-procedure at undersøge støjens karakter ved naboerne, når man skal støjkortlægge en virksomhed.

Vejdirektoratet modtager jævnligt klager over vejstøj – også over støjen fra motorvejsbroer, hvor særligt impulser fra dilatationsfuger kan være til gene for naboerne. Senest har der efter renovering af Gudenåbroen ved Randers (E45) været klaget over, at der er opstået nye impulslyde (beskrives som ”klonk”- og ”klik”-lyde) i området. Nogle af dem, der klager, bor op mod 1.000 meter fra broen.

Målinger omkring Gudenåbroen

På baggrund af de gentagne nabohenvendelser besluttede Vejdirektoratet at undersøge nabostøjen i området omkring broen for tydeligheden af de impulser, der opstår ved kørsel over dilatationsfugerne. Der blev udført målinger og lydoptagelser ved en række nabopositioner vest for broen en dag med svag (op til 5 m/s) sydøstlig vind. Det vil sige, at vinden bar støjen fra motorvejen hen mod målestederne. Det er standardprocedure ved måling af støj. Støjen blev målt flere steder bl.a. tæt ved vejen og på 450 meters afstand.

Resultaterne viser en rimelig god sammenhæng mellem impulsernes tydelighed og afstanden fra kontrolpositionen ved broen. Jo større afstand fra broen, desto mindre er impulsernes tydelighed.

Læs mere her

Mere info

For yderligere information om projektet og om vejstøjsberegning kontakt Per Finne, Senior Specialist, DELTA Akustik, pfi@delta.dk, tlf. 72 19 46 28.