medicinrester

Medicinrester i spildevand skal fjernes – både fra sygehuse og private hjem

Billede: Teknologisk Institut

Et renseanlæg baseret på biologiske og kemiske processer skal rense medicinresterne ud af spildevandet fra hospitaler og private hjem, når det bliver installeret ved Aarhus Universitetshospital og sidenhen hos Herning Centralrenseanlæg.

Det Nye Universitetshospital ved Skejby i Aarhus får, fra først i april og de kommende 11 måneder, assistance til at rense deres spildevand for medicinrester med et nyt anlæg, der fungerer via et biologisk og kemisk rensningskoncept.  Konceptet baserer sig på en biofilmsbaseret rensemetode også kaldet ’Moving Bed Biofilm Reactor’ (MBBR) som efterfølges af en kemisk ozonbehandling. Konceptet er udviklet i samarbejde mellem Teknologisk Institut, Det Nye Universitetshospital, Krüger, Air Liquide Danmark A/S, DTU, AU, Aarhus Vand og Herning Vand.

– Med MBBR-konceptet arbejder vi med en anden form for biologisk fjernelse af medicinrester end aktivt slam, som ellers er den gængse metode, og det er smart, da den mindsker forbruget og omkostningerne til den efterfølgende kemiske behandling af spildevandet, fortæller Caroline Kragelund Rickers fra Teknologisk Institut.

I den biologiske rensningsproces, der foretages af partneren Krüger, tilsættes små flade plastlegemer i spildevandet, hvorpå bakterierne lægger sig i et lag og danner en såkaldt biofilm på legemet. Det er denne biofilm, der skaber optimale betingelser for de langsomt voksende bakteriekulturer, der er ansvarlige for nedbrydelsen af medicinstoffer i spildevandet. Air Liquide Danmark foretager den efterfølgende kemiske behandling, hvor de med ozon fjerner de sidste rester af medicin fra vandet.

Mere fokus på spildevandet fra private hjem

Men opstillingen ved Aarhus Universitetshospital bliver kun et midlertidigt ophold for anlægget. Efter cirka 11 måneder flyttes det til Herning Centralrenseanlæg for at efterpolere det rensede spildevand og fjerne medicinrester fra private husstande.

Det er der ifølge direktør for Herning Vand Niels Møller Jensen god grund til, da det ikke er tilstrækkeligt kun at fokusere på spildevandet fra hospitalerne. For hvis man vil problemet til livs, skal man også rense spildevandet fra private husstande, da en stor del af medicinen indtages der:

– Fakta er, at størstedelen af hospitalets spildevand ikke er mere belastet med medicinrester end almindeligt sanitært spildevand, og da vi ved, at 96 % af medicinforbruget i Danmark sker i eget hjem, vil almindeligt husspildevand, der ledes til renseanlæggene, også indeholde store mængder medicinrester, som vi er nødt til at sætte ind overfor, siger han.

Renseanlægget skal assistere Herning Centralrenseanlæg i ni måneder.

Yderligere oplysninger: Seniorkonsulent på Teknologisk Institut Caroline Kragelund Rickers mail: cakr@teknologisk.dk, Mobil: 7220 2940