danske virksomheder

Mange danske virksomheder er ikke innovationspressede

Af Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS

Vi har netop offentliggjort en undersøgelse som viser, at kun 13 pct. af de danske virksomheder oplever et stort innovationspres, mens 35 pct. oplever et moderat innovationspres og hele 52 pct. stort set ikke er udsat for et pres om at være innovative.

Dermed kan de danske virksomheder deles op i to nogenlunde lige store grupper: Dem der er udsat for et moderat eller stort innovationspres, og dem der er udsat for et mindre innovationspres.

I den første gruppe findes de virksomheder, der er nødt til at være innovative, hvis de skal klare sig i konkurrencen i og udenfor Danmark, mens den anden gruppe umiddelbart ikke har noget incitament til at være det.

Efter min mening er det overraskende og også bekymrende, at halvdelen af de danske virksomheder på den måde ikke motiveres til at være innovative, for Danmark har brug for langt flere innovative virksomheder, hvis vi skal komme godt ud af krisen.

Undersøgelsen viser også, at det primært er de innovationspressede virksomheder, der i dag bidrager til væksten og beskæftigelsen. Op imod 70 pct. af virksomhedernes samlede omsætning og værditilvækst bliver skabt af de blot 13 procent af Danmarks virksomheder, der er i en markedssituation med et højt innovationspres.

Tidligere undersøgelser har vist, at virksomheder, der samarbejder med vidensystemet, har 15 pct. højere produktivitet pr. medarbejder end andre virksomheder. Vi vil derfor gerne bruge den nye analyse som et indspark i den aktuelle debat om, hvordan viden kan nå ud og skabe resultater i langt flere virksomheder end i dag.

Undersøgelsen understreger behovet for, at vi gentænker, hvordan vidensystemet og herunder GTS-institutterne kan nå ud med ny viden og serviceydelser til langt flere virksomheder, end i dag. I den forbindelse er det relevant at overveje, om vidensystemet kan og skal nå ud til alle virksomheder.

På baggrund af analysen anbefaler vi, at indsatsen differentieres og målrettes med udgangspunkt i det
innovationspres virksomhederne er udsat for.

At dømme ud fra vores undersøgelse, så virker innovationsindsatsen i forhold til de mest innovationspressede virksomheder. Her er 30 pct. af virksomhederne i løbet af blot et år i kontakt med et af de ni GTS-institutter. I forhold til de øvrige virksomheder og især SMV’erne kan vidensystemet med fordel være langt mere synlige med de rigtige virkemidler som innovationstjek, videnkuponer og videnpilotordningen.

Endelig skal der etableres flere samarbejder med fx tekniske skoler og virksomhedernes leverandører for at sikre at viden også kommer ud til de mindst innovative virksomheder.

Har du nogle gode forslag til, hvordan vidensystemet kan bringe viden ud til flere virksomheder, så deltag i debatten her.

Hent rapporten her