I foråret 2022 lancerer Klyngen for Avanceret Produktion, MADE – Manufacturing Academy of Denmark en ny iværksætterindsats, der løber frem til sommeren 2023.

”Vi vil hjælpe iværksættere med at gøre idéer til virkelighed – og vi glæder os over at kunne tilbyde startups en hjælpende hånd, så de kan bidrage med nye innovative løsninger til produktions- og fremstillingsvirksomheder,” siger Nigel Edmondson, MADE’s direktør.

Løsninger skal imødekomme industriens behov

Formålet med iværksætterindsatsen er at give udvalgte startups en mulighed for at få testet og modnet deres løsninger, få kendskab til markedet og styrket deres kompetencer. Kernen i indsatsen er at matche iværksætteres innovative løsninger med reelle behov i produktionsvirksomheder.

Iværksætterindsatsen skal fungere som et særligt produktionsrettet tilbud, der supplerer Beyond Betas mere generiske iværksættertilbud. Beyond Beta er en samlet, national indsats for vækstpotentielle iværksættere, hvor alle 14 nationale klynger i Danmark byder ind med sektorspecifikke indsatser.

Kendt ansigt i miljøet leder indsatsen

Leder af iværksætterindsatsen i MADE er Anders Sparre, der pr. 1. januar 2022 er tiltrådt som ny chefkonsulent i MADE.

Han har mange års erfaring med iværksætteri og kommer fra en stilling som chefkonsulent hos Dansk Industri, hvor han har styrket DI’s tilbud inden for netop dette område med events, rådgivning, netværk, scenetid, adgang til investorer, stærke partnerskaber, internationale muligheder og meget mere.

”Jeg glæder mig til at starte en iværksætterindsats, som skal styrke økosystemet omkring Danmarks avancerede produktionsvirksomheder. Det handler bl.a. om modning af helt nye startups inden for produktionsteknologi, robotter, 3D-print m.v. og at matche startups med større og etablerede produktionsvirksomheder. Det bliver vildt spændende, og jeg er klar til at tage fat,” siger Anders Sparre, der er et kendt ansigt i startup-miljøet og trækker på et stort netværk både herhjemme og i udlandet.

Om MADE

MADE bygger bro mellem produktionsvirksomheder, GTS-institutter og uddannelsesinstitutioner. Det sker gennem nyskabende samarbejder, projekter og aktiviteter, hvor aktører mødes på tværs af virksomhedsstørrelse, geografi og branche.

MADE driver innovationsaktiviteter med afsæt i aktuelle udfordringer og muligheder blandt danske produktionsvirksomheder med fokus på SMV’er. Som klynge samler MADE økosystemet omkring dansk produktion via konferencer, virksomhedsbesøg, open labs og projekter.

Du kan læse mere i den fulde artikel her