madspild

Luftrenser tager kampen op mod madspild

En avocado kan lægges ved siden af tomater eller bananer for at hurtigmodne avocadoen. Det kan være nyttig i nogle sammenhænge, men kan samtidig også igangsætte en kædereaktion, som overmodner en hel container eller et lager af frugt eller grønt. Der betyder madspild og det vil et nyt projekt ændre på.

Hvert år går frugt og grønt til en samlet værdi af mere end 3 mia. kr. til spilde under produktion, transport, oplagring eller salg i Danmark. En af årsagerne til dette spild er ethylen, der frigives fra frugt, grønt og blomster under modningsprocessen og fremskynder denne yderligere.

Avanceret luftrenser skal reducere ethylen

Ved aktivt at reducere eksponeringen over for ethylen kan en del af dette spild undgås. Derfor vil udviklingen af en ny avanceret luftrenser i et projekt, som har fået bevilget penge af Innovationsfonden, være med til at reducere dette spild.

Gennem et nyt samarbejde mellem Blue Ocean Robotics, Aalborg Universitet, Develco Products, Teknologisk Institut, Gartneriet PKM, Alex Andersen Ølund, Aarstiderne og Dansk Supermarked sigtes der mod at udvikle en løsning, hvor man dels kan holde øje med niveauerne af netop ethylen under produktion, transport, oplagring og salg af frugt, grønt og blomster, og dels fjerne den skadelige ethylen fra luften.

Luftrensningssystemet er intelligent

Projektet tager udgangspunkt i de nyeste teknologier inden for sensorer, fotokatalytiske overflader og UV-dioder. Disse elementer videreudvikles og kombineres i et design, der optimeres ved hjælp af nyudviklede computermodeller, der kan forudsige interaktionen mellem molekyler og aktive overflader i et luftrensningssystem.

Luftrensningssystemet integreres efterfølgende med et netværk af moderne ethylen- og luftkvalitetssensorer. Dette muliggør en stærkt forbedret måling og kontrol af niveauerne af ethylen, og derved kan man undgå den del af madspildet, der stammer fra den uønskede overmodning grundet ethylen. Blue Ocean Robotics ApS står for at producere selve luftrensningssystemet, mens Develco Products A/S udvikler systemerne til at styre sensorerne.

Det vil kunne spare både ressourcer og penge

– Hvis man kan finde en løsning til måling af ethylen der er billig nok til at man kan benytte mange af disse fordelt i fx en container eller en lagerhal får man meget bedre mulighed for at holde øje med tilstedeværelsen af ethylen. Kombineres dette med en effektiv luftrensning som kan reducere mængderne af ethylen uden nogle af de ulemper som løsninger baseret på direkte udluftning eller på brug af fx ozon kan have, er der mulighed for at spare mange ressourcer og penge hos danske virksomheder der producerer eller håndterer frugt, grønt og blomster, siger Jacob Ask Hansen, konsulent hos Teknologisk Institut.

Madspild er et samfundsproblem

Ved at forbedre måling og rensning af tilstedeværende ethylen i nærheden af frugt og grønt kan man komme noget af det herskende madspild til livs. Derudover består 20% af Danmarks eksport af fødevarer, hvoraf ethylen-følsomme varer såsom blomster, frugt og grønt ligeledes udgør 20%. Projektet kan dermed også være med til at styrke eksportørernes evne til at levere produkter af den bedste kvalitet. Herudover vil danske teknologibaserede virksomheder som fx Blue Ocean Robotics og Develco Products få en betragtelig fordel i den globale konkurrence ved at få adgang til beyond-state-of-the-art løsninger inden for sensorer og luftrensningsløsninger.

Om projektet

Innovationsfonden har investeret 10,7 mio. kr. i projektet som har et samlet projektbudget på 18,6 mio. kr. og skal løbe i 3 år. Projektets partnere er Teknologisk Institut, Blue Ocean Robotics ApS, Aalborg University, Institut for Energiteknik, Dansk Supermarked A/S, Gartneriet PKM A/S, Alex Andersen Ølund A/S, Aarstiderne A/S og Develco Products A/S.