Lempede krav kan forringe drikkevandskvaliteten

Danmark har noget af det reneste drikkevand i verden og strenge krav til de vandrør og installationer, som vandet skal passere, før det når frem til forbrugerne. To forskellige mærkningsordninger godkender hhv. drikkevandsrør og installationer som fx vandhaner og armaturer. I 2016 blev kravene til installationer lempet. 

Lempelsen giver større risiko for, at der migrerer sundhedsskadelige stoffer til det drikkevand, der tappes fra vandhanen.

DK-VAND godkender drikkevandsrør

Før drikkevandet kommer ud af vandhanen, skal det først ledes fra vandværket og frem til husstanden. Vandværkerne kræver, at forsyningsrør af plast opfylder de certificeringskrav, som mærkningsordningen DK-VAND stiller. DK-VAND har i sommeren 2017 strammet kravene og ønsker at udvide ordningen, så den kommer til at omfatte alle de produkter i vandforsyningen, som drikkevandet kommer i kontakt med, fx fittings, ventiler, målere og pumper.

Krav til vandhaner og armaturer

For drikkevandsinstallationer i private husstande og andre bygninger er det i stedet GDV-ordningens mærkningsregler for byggevarer, der gælder. Denne ordning omfatter vandhaner, armaturer og andre dele, der er produceret helt eller delvist af polymerer.

Før 2016 var kravet, at alle produkter til det danske marked skulle testes for migrationen af sundhedsskadelige stoffer, før det var lovligt at sælge produkterne. Ordningen blev imidlertid ændret i 2016, så produkter med fx en tysk godkendelse nu kan anvendes uden yderligere dansk vurdering og godkendelse. Det betyder, at der i dag findes varer på markedet, der ikke er vurderet for migration af sundhedsskadelige stoffer, da der ikke findes tilsvarende strikse krav i andre lande til vurdering.

Ambitiøse mål for drikkevandsrør

Parterne bag DK-VAND håber, at de nye mærkningskrav til drikkevandsrør kan være med til at inspirere til lignende krav for de byggevarer, der bruges i danske husstandes vandinstallationer. Derudover har DK-VAND sat sig et ambitiøst mål om, det skal give eksportfordele for danske producenter af vandrør. Der er øget fokus på drikkevandskvaliteten i Europa, og DK-VAND ordningen skal være med til at bringe danske vandrør i førerposition.

GTS-institutter rådgiver DK-VAND

To GTS-institutter, DHI og Teknologisk Institut, er med til at sikre kvaliteten af DK-VAND ordningen.
Teknologisk Instituts certificeringsorgan Dancert er ansvarlig for certificeringen, mens DHI’s konsulenter indenfor miljø og toksikologi fungerer som toksikologiske rådgivere for ordningen.

Læs mere om DK-VAND

Kontakt:
Helle Westphal
hw@dhigroup.com
Tel +45 4516 9012

Foto: DHI