Hvad er legionella, og hvordan undgår du det?

Med jævne mellemrum skriver pressen, at forekomsten af legionella smittede er steget. I denne artikel kan du læse mere om legionella, og hvordan det spredes.

Koldt og varmt vand er en selvfølge

Leverancen af både koldt og varmt brugsvand er blevet en selvfølgelig del af driften af en bygning. Som udgangspunkt for fremstillingen af varmt og koldt brugsvand leveres der råvand fra større vandværker. For danske forhold er råvandet ofte grundvand, der har en god kvalitet.

Der kan dog ske ændringer i vandkvaliteten ude i de enkelte bebyggelser, fx en utilsigtet vækst af bakterielle indhold i vandet. Disse bakterier kan i værste fald bevirke, at vandet kan udgøre en sundhedsfare for brugerne af vandet.

Det er derfor et mål, at driften og vedligeholdelsen af brugsvandssystemet bliver tilrettelagt, så ændringer i vandkvaliteten i den enkelte beboelse bliver mindst mulig.

Drift af koldtvandsanlæg

Hvis der sker en utilsigtet opvarmning af det kolde brugsvand eksempelvis ved en samisolering med det varme brugsvand, eller hvis der er meget lange opholdstider i systemet, kan der dog ske en opblomstring af bakterieindholdet i vandet, herunder en vækst af legionella bakterien.

Drift af varmtvandsanlæg

Driftstemperaturer

For at undgå legionella skal driftstemperaturen i varmtvandsanlæg under normal drift ikke overskride 60° C og ikke komme under 50° C noget sted i anlægget.

Man skal dog være opmærksom på at driftstemperaturer over 60° C kan give anledning til vækst af termofile bakterier og forøge risikoen for skoldning.

Opholdstider

Opholdstiden i varmtvandsbeholdere og genopvarmning efter spidsbelastning skal tilpasses, så vandtemperaturen i temperaturområdet 20-45° C minimeres.

Temperaturen på fremløbet af beholderen må ikke falde til under 60° C under 20 minutters maksimalt forbrug.

Da mange varmtvandsbeholdere er overdimensionerede bør det kontrolleres, at opholdstiden i beholderen ikke overstiger 1 døgn.

Fakta: Hvad er legionella – og hvordan spredes det?

  • Legionella er en gruppe bakterier, hvoraf ca. halvdelen kan give infektion (specielt er legionella pneumophila serogruppe 1 aggressiv
  • Legionella bakterien opformeres i vand, og fugtighed er derfor nødvendigt, for at der kan ske en opformering af legionella bakterien
  • Legionella bakterien trives bedst ved 20° – 45° grader C, og ved temperaturer over 60° grader C dræbes bakterien
  • Legionella kan kun smitte, hvis personer indånder små vanddråber – de såkaldte aerosoler
  • Når mennesker smittes af legionellabakterier kan de udvikle den såkaldte legionærsyge, en influenzalignende sygdom eller lugebetændelse
  • Legionærsygen kan være dødelig for mennesker med nedsat modstandskraft – derfor er patienter på fx sygehuse eller beboere på plejehjem særligt udsatte

FORCE Technology giver gerne flere detaljerede anbefalinger til at undgå legionella i brugsvandssystemer.

Læs hele artiklen her og find kontaktoplysninger