DFiR, forskning og innovation

Læs den første udgivelse fra DFiR

Som noget nyt lancerer DFiR, Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, udgivelsen “DFiRbrief”. Det første DFiRbrief stiller skarpt på internationalisering og er en del af et større projekt om årsagerne til, at dansk forskning er i en international førerposition.

Det første DFiRbrief trækker på en endnu ikke udgivet bibliometrisk analyse, som er udført for DFiR af Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet.

Hvad er et DFiRbrief?

Et DFiRbrief er en kortere udgivelse, som skal supplere de mere omfangsrige og dybdegående udgivelser fx årsrapporter. Det er ambitionen, at DFiR udgiver en DFiRbrief med jævne mellemrum. Et DFiRbrief kan være analyserende, debatskabende og rådgivende, men vil altid være en kort, præcis og letlæst fremstilling af én eller ganske få pointer.

Lanceringen af DFiRbrief er et led i bestræbelserne på at opnå større gennemslagskraft gennem øget synlighed.

Læs det første DFiRbrief