Kunstig intelligens skal spå om drikkevandsforbrug

I et nyt projekt skal DHI og Alexandra Instituttet være med til at optimere driften af drikkevandsystemet i Aarhus og Skanderborg med hjælp fra machine learning.

Med projektet, som har fået navnet CHAIN, vil en række partnere i løbet af de næste tre år optimere drikkevandsforsyningen udvalgte steder ved at introducere software-robotter. De skal styre og administrere nogle af de mange pumper og ventiler, der udgør en væsentlig del af de komplekse systemer, som er ansvarlige for at producere, behandle og fordele drikkevand rundt om i landet.

Årsagen til at man ønsker at introducere kunstig intelligens er først og fremmest at man vil reducere systemets betydelige energiforbrug.

Med de anvendte metoder vil det nemlig være langt nemmere at tilpasse vandforsyningen til de reelle – og meget varierende – behov som man finder ude i de enkelte hjem i løbet af det enkelte døgn og på tværs af årstider. Dermed vil man eksempelvis kunne spare energi ved at nedbringe vandtrykket i perioder, hvor der ikke er så stor efterspørgsel.

– Partnerskabet har valgt at starte udviklingen af software-robotter til styring af vandforsyningen, da den teknologiske udvikling giver et stort potentiale for reduktion af driftsomkostningerne. Generelt har vi rigtig god kontrol med vandforsyningsnettet samtidig med, at systemerne teknisk set er lettere at regne på end f.eks. vores afløbssystemer. På sigt tror vi, at potentialet ved teknologien rækker langt udover grænserne for projektet både i geografisk sammenhæng og i mulighederne for udbredelse til andre forsyningsarter, siger Sten Lindberg, DHI, projektleder i CHAIN.

Samarbejdspartnerne

Til trods for at DHI og Alexandra i mange år har beskæftiget sig intensivt med hhv. hydrauliske forhold i varierende vandsystemer og anvendelse af kunstig intelligens, så har de to GTS-institutter endnu ikke arbejdet så tæt samarbejde henover de to fagområder.

Ud over de to GTS-institutter indgår også EnviDan, Kamstrup, Aarhus Vand og Skanderborg Forsyning i projektet, som er blevet tildelt 9 mio. kr. i støtte fra Innovationsfonden.

Du kan læse mere om projektet her