Komité blåstempler EMC- og radiostandarder

Direktiverne EMCD og RED administreres af EU kommissionen, og de understøttende standarder varetages via den tekniske komité, TC210. Komitéen vedligeholder sammen med en fagspecialist en liste over de standarder, der kan anvendes til at erklære overensstemmelse med direktiverne. Et arbejde der fortsat er i gang.

Af Per Thåstrup Jensen, FORCE Technology

Radioudstyrsdirektivet (RED) har nu været fuldt i drift siden senest 13. juni 2017. Godt et år tidligere blev ECM direktivet (EMCD) indført. Direktivteksterne arbejder sammen med en hjemmeside, således at de tekniske krav gradvis kan vedligeholdes uden jævnligt at udskifte direktivteksten.

Jævnlig opdatering af listen over harmoniserede standarder

En komité under CENELEC har opgaven med at sikre det tekniske grundlag under direktiverne. Da selve direktivteksten ikke indeholder noget teknisk detaljeret indhold, så skal det tekniske indhold i stedet findes online på en hjemmeside, hvor EU-kommissionen opretholder en oversigt over de standarder, der kan bruges som godkendelsesgrundlag. Listen går i daglig tale som ”Official Journal” (eller OJ), skønt der findes en liste for hvert af de CE-mærkningsfunderede direktiver.

Hjemmesiden gør det muligt for EU-kommissionen gradvis at opdatere det tekniske grundlag ved simpelthen at publicere nye, opdaterede standarder, så snart de er accepteret af den teknikske komité ved navn TC210. Når en standard er publiceret på listen, er den ”harmoniseret” i direktivernes forstand.

TC210 består af en række landes EMC- og radiospecialister. De deltager i arbejdet via hvert lands nationale medlemskab af organisationen EU organisationen CENELEC. Danmark deltager via Dansk Standard, hvor udvalget S710 følger udviklingen i europæisk standardisering. Komitéen afholder 2 årlige møder, som oftest i CENELEC’s hovedkontor i Bruxelles. Konklusioner og resultater fra komitéens arbejde rapporteres til EU-kommissionen. Det er på den baggrund kommissionen og ikke kun komitéen, der afgør, hvad der skal ske på baggrund af det tekniske input.

EMC-konsulent er den ”højeste faglige instans”

EU-kommissionens embedsmænd har ikke nødvendigvis den detaljerede tekniske ekspertise på områderne EMC og radioudstyr. Kommissionen råder derfor over en EMC-konsulent, der deltager i arbejdet med standarder. I øjeblikket er konsulenten Ronald Storrs. Han har en baggrund i administrationen af de svenske telemyndigheders EMC-/radiokrav og er aktivt medlem i gruppen ERM EMC i radio-standardiseringsorganisationen ETSI.

EMC-konsulenten er den ”højeste faglige instans” for tvivlstilfælde om overholdelse af EMC-krav. I realiteten er han også højeste instans om radiokrav, da der ikke er nogen udpeget RED-konsulent i EU. EMC-konsulenten har i princippet også det sidste ord ved godkendelsen af nye EMC- og radiostandarder, før de sættes på OJ-listen over harmoniserede standarder.

Kæmpe udfordring omkring RED

Konsulentens rolle og den faglige position som bagstopper har været relevant i forbindelse med indførelsen af EMCD og RED. For begge direktiver er der oprettet en ny liste over harmoniserede standarder, som passer til de nye direktiver. Selv om der teknisk set ikke er voldsom forskel på nye og gamle direktiver, så er mange formalia alligevel anderledes, og fabrikanter skal under alle omstændigheder angive de korrekte standarder på deres overensstemmelse for produkterne.

Især for RED var det en kæmpe udfordring at benytte og angive de korrekte standarder. Da direktivet kunne anvendes i 2016, var OJ ikke opdateret med standarder for RED. Kun den gamle liste fra R&TTE-direktivet var publiceret. Heldigvis tillod RED 1 års overgangsperiode, således at man kunne fortsætte godkendelser efter R&TTE endnu 1 år. Men den mulighed udløb 13. juni 2017.

Læs mere her

Mere information

For mere information om komiteens arbejde og om EMC- og radiodirektiverne kontakt Per Thåstrup Jensen, Senior Technology Specialist, FORCE Technology, tlf. 4325 1362, e-mail: ptj@force.dk.