Kom med til Branddagen 2017

Kom til årets Branddag og hør seneste nyt om certificering af teknisk byggesagsbehandling. DBI og Molio følger op på sidste års debut og afholder endnu en fælles ’Branddag’ for byggeriets aktører.

Arrangementet holdes af to omgange, henholdsvis den 2. maj i HUSET i Middelfart og den 4. maj hos DBI i Hvidovre. I år sættes der bl.a. fokus på to højaktuelle emner, henholdsvis certificering/privatisering af teknisk byggesagsbehandling’ og ’nyt bygningsreglement 2018’, som meget snart får stor betydning for mange af byggeriets aktører.

Branddagen vil ligeledes byde på en gennemgang af svenske erfaringer med privatiseret byggesagsbehandling, som vil gøre deltagerne klogere på, hvad man kan forvente af den kommende certificeringsordning i Danmark.

DBI har fingeren på pulsen og præsenterer allerseneste status på de nævnte områder samt en række andre aktuelle brandområder, herunder bl.a. træs brandtekniske egenskaber når det anvendes husbygningsmateriale.

Målgruppe

Branddagen henvender sig til arkitekter, konstruktører og ingeniører som arbejder med design af brandsikre bygninger og konstruktioner, undervisere ved tekniske læreanstalter, samt byggesagsbehandlere der skal være med til at sikre, at de byggede bygninger rent faktisk lever op til gældende brandkrav.

Du kan finde programmet og tilmelde dig her

Hvis du har spørgsmål, så kontakt kursuskoordinator hos DBI, Lonni Nejlund på tlf. 23 37 62 69 eller e-mail: len@dbi-net.dk.

Billede: Molio