Kom til åben workshop om intelligente hjælpemidler

På denne workshop får du som deltagende virksomhed vigtig ny viden på hjælpemiddelområdet sammen med både brugere og aftagere. Tre GTS-institutter faciliterer dagen, som bl.a. vil byde på koncept- og projektudvikling af konkrete teknologiske innovationer til hjælpemiddelsområdet i Danmark. 

I løbet af de kommende 10 år forventes antallet af fx intelligente sensorer i vores omgivelser at stige eksplosivt. Det vil give en række nye muligheder og udfordringer ved integration løsningerne imellem. Dels vil IoT (Internet of Things) kunne kvalificere og automatisere en del af funktionerne, dels vil der opstå nye behov for visning af data – både hos borgere og medarbejdere – og dels vil behovet for udviklingen af helt nye teknologiske hjælpemidler stige i takt med kommunernes ønske om mere selvhjulpenhed hos den enkelte borger.

For at adressere netop disse mange nye teknologiske muligheder specifikt inden for sundheds- og velfærdsområdet driver de tre GTS-institutter FORCE Technology, Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut sammen et udviklingsprojekt, der har til formål at adressere netop videreudviklingen af stærke danske intelligente hjælpemidler til et marked i vækst.

Som del af projektet inviterer GTS-institutterne til et åbent co-creation forløb med start onsdag d. 14. marts 2018 med 1. workshop.

På workshoppen, der vil indeholde oplæg fra teknologieksperter og indsigter fra kommuner og producenter, vil vi italesætte de mange nye teknologiske muligheder, som hjælpemiddelsområdet har i disse år – og lægge op til co-creation-processer mellem producenter og aftagere samt producent/producent samarbejder.

Hvad får du?

Som deltagende virksomhed får du vigtig ny viden på hjælpemiddelområdet sammen med både brugere og aftagere.

Bag workshoppen står FORCE Technology, Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut og WelfareTech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi. Den bliver holdt i samarbejde med Dansk Rehab Gruppe.

Tid: 14-03-2018 09:00 til 14:30
Sted: Dansk Rehab Gruppe, Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Læs mere her