Kobber

Kobber: et billigere alternativ i printet elektronik

Printet elektronik er blandt de helt nye teknologiske muligheder, der skal hjælpe virksomheder med at lave smartere, mindre og billigere produkter. Et kendt produkt som solcellen bliver mindre og i stand til at lagre solenergi bedre, og helt nye produkter som tøj, der kan måle hjerterymter, vil på kort tid spire frem. Teknologisk Institut vil hjælpe udviklingen på vej ved at gøre nanokobber til en mulig strømleder.

Ultratynde strømbaner giver liv til nye produkter

Som at trykke en avis, er det muligt at printe strømledende baner på pap, papir, tekstiler og plastik. Printet elektronik, som fænomenet kaldes, anvendes i dag i stor stil i solceller, men teknologiens evne til at forene fleksible materialer og elektronik, åbner også op for en lang række af helt nye produkter: RFID-chips, Wearable Technologies og intelligent emballage til eksempelvis fødevarer, der oplyser om bakterieindhold og temperaturer.

Fælles for produkterne er, at de har indbyggede elektriske baner af sølv, der giver produkterne liv. Men sølv er et dyrt materiale. Teknologisk Institut Nano – og Mikroteknologi arbejder derfor på at gøre det muligt at fremstille banerne i kobber, der er et langt billigere materiale.

-Kobber er cirka 100 gange så billigt som sølv, så det efterkommer virksomheders ønske om at gøre deres produkter billigere samtidig med at den printede elektronik gør dem mindre og smartere, forklarer Zachary J. Davis, faglig leder på Teknologisk Institut Nano- og Mikroteknologi.

Nanokobbermateriale testes i Italien

Den sølv, de fleste blækproducenter benytter til printet elektronik, består af mikropartikler, mens Teknologisk Institut Nano- og Mikroteknologi fremstiller den nye kobbermateriale som nanopartikler. Nanopartiklerne har den fordel, at de kan pakkes meget mere kompakt og dermed levere bedre ledningsevne, når den helt rette fremstillingsmetode er fundet. De første resultater er dog allerede gode:

-Vi har et godt samarbejde med den italienske virksomhed Chimet, der tester vores nanokobber på deres solceller. De første tests viser, at materialet faktisk har en ledeevne, der er næsten lige så god som den, man opnår med en silketryk blæk baseret på sølv, forklarer Zachary J. Davis.

Fra udvikling til opskalering

Der er ikke mange andre i verden, der beskæftiger sig med kobber til printet elektronik, men Teknologisk Institut Nano – og Mikroteknologi er nu der, hvor de er i stand til at producere 75-100 gram nanokobber i timen i vores flow sytem – så opskalering er ikke langt væk.

Målet er en decideret nanofabrik, hvor den færdige nanokobberblæk ville kunne printes på diverse produkter:

-Anvendelsesmæssigt håber vi, at vi kan bringe teknologien til Danmark, så vi kan bygge noget infrastruktur op til at bygge og printe printed electronics-komponenter til eksempelvis sensorer og batterimaterialer. Så der er store muligheder for danske virksomheder, slutter Zachary J. Davis.