elektronik

Kender du reglerne for kemi i elektronik?

Af Arne Vollertsen

Den danske elektronikbranche har brug for at vide mere om reglerne for anvendelsen af farlige kemiske stoffer i elektronik. Derfor inviterede DELTA’s EMC-klub for nylig Miljøstyrelsen til at holde oplæg om det europæiske regelsæt på området, RoHS-direktivet.

“Mange elektronikingeniører ved ikke, at RoHS-direktivet er en vigtig del af det samlede godkendelsesbillede, når man udvikler elektronik”, siger Per Thåstrup Jensen, DELTA, specialist i EMC, Electro Magnetic Compatibility, og kontaktperson i DELTA’s EMC-klub, et netværk for ca. 120 fagfolk fra den danske elektronikindustri.

“Man har typisk mest fokus på EMC-direktivet, der er koncentreret på elektromagnetisk kompatibilitet. Men RoHS-reglerne og de øvrige EU-direktiver for elektronik skal naturligvis også overholdes. Ikke mindst er det vigtigt at vide, at det er dit ansvar, at alle komponenter i produktet overholder reglerne. Og det gælder både for producenter, importører og forhandlere”, understreger Per Thåstrup Jensen.

Grænseværdier for kemiske stoffer i elektronik

Maria Quaade Eriksen er jurist i Miljøstyrelsen og en af de fagfolk i styrelsen, man kan kontakte, hvis man har brug for råd og vejledning om RoHS. På EMC Klubbens møde holdt hun et detaljeret oplæg om RoHS-reglerne:

“RoHS står for “Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment”. Direktivet fastlægger grænseværdier for indholdet af en række kemiske stoffer i elektronisk udstyr”, forklarer hun.

Det drejer sig om stofferne bly, cadmium, krom VI, kviksølv og to bromerede flammehæmmere: PBB og PBDE. Desuden forventes det, at der indenfor forholdsvis kort tid tilføjes fire ftalater til listen over farlige stoffer omfattet af RoHS-reglerne.
Ifølge estimater sparer RoHS-reglerne EU´s affaldsstrøm for mere end 1.400 ton bly og ca. 10 ton bromerede flammehæmmere årligt.

Især små og mellemstore virksomheder har brug for information

Miljøstyrelsen har netop gennemført en interviewundersøgelse blandt danske elektronikvirksomheder for at teste deres viden om RoHS.

“De foreløbige resultater viser, at der er brug for at informere om reglerne. Derfor har vi igangsat en informationskampagne, primært målrettet små og mellemstore virksomheder”, siger Maria Quaade Eriksen.

Det kan være svært for dem at overskue alle de regler, de skal overholde, bl.a. RoHS-reglerne, og det er vigtigt at kende alle de relevante regler. Ikke mindst fordi man er ansvarlig for alle komponenterne i sit produkt, og ansvaret gælder både for producenter, importører og forhandlere.

Læs mere på DELTA