Vandkrise

Kan vi gøre den globale vandkrise til et dansk eksporteventyr?

af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

Herhjemme tænker de fleste ikke så meget over ”vandkrisen”, for vores adgang til rent drikkevand er nem og hurtig. Vi drikker det, bader i det, vander vores marker med det, og vi bruger det i vores industriproduktion. Men set i et globalt perspektiv er den største globale trussel ifølge World Economic Forum manglen på vand!

En nylig FN-rapport konkluderer, at i 2030 vil der være 40 % for lidt vand til at dække verdens behov. Samtidig har FN vedtaget sytten nye bæredygtighedsmål frem mod 2030, hvoraf et af dem er et decideret vandmål, herudover indgår vand desuden som en forudsætning i mange af de andre mål. Det drejer sig specielt om udfordringer relateret til den såkaldte ”energi-vand-fødevare nexus” samt beskyttelse mod naturkatastrofer, hvor vand eller mangel på vand ofte er et element.

Hvis de globale vandmål skal realiseres, er der hårdt brug for at nedsætte forbruget af vand, og at gøre det muligt at genbruge mere vand. I den forbindelse bliver udvikling af nye miljøteknologier en nødvendighed. Danmark er godt med. Vandsektoren beskæftiger allerede 17.000 mennesker, og eksporten skønnes at være på 15. mia. kr. og udgør cirka 2,4 % af den totale eksport.

-Der hersker ikke tvivl om, at set i et globalt perspektiv er der brug for at opfinde og udvikle nye teknologiske løsninger, der reducerer forbruget af vand og gør det nemmere at genbruge vand, siger Jørn Rasmussen, direktør i DHI og fortsætter: Den gode nyhed er, at Danmark er frontløber, når der drejer sig om at udvikle nye vandløsninger. Vi er bl.a. dygtige til at arbejde med kortlægning og beskyttelse af grundvandet, reduktion af vandtab i vandforsyningsnettet og energieffektive spildevandsløsninger.

Sensor der måle lattergas i spildevand

Et eksempel på en virksomhed, der har udviklet en ny miljøteknologi, er den danske virksomhed Unisense Environment. Baggrunden for udviklingsarbejdet er behovet for en mere energieffektiv spildevandsrensning og reduktion af CO2 udledning. En sådan effektivisering kan dog resultere i øget udledning af lattergas, som man ved har en effekt på klimaet, der er mere end 300 gange større end CO2-udledningen.

Metoderne til at måle udledningen af lattergas på renseanlæg har været stærkt begrænsede. Unisense Environment så derfor her en ny forretningsmulighed og videreudviklede på en eksisterende sensor til spildevandsmåling. I dag kan virksomheden derfor som den første i verden tilbyde en sensor, som kan måle opløst lattergas direkte i spildevand, og som kan beregne, hvor meget der kommer ud i luften. Samtidig kan sensoren bruges som et værktøj til at styre produktionen af lattergas. Undervejs i udviklingsarbejdet samarbejdede virksomheden bl.a. med DHI.

Kom og deltag i debat på Folkemødet på Bornholm:

Den globale vandkrise skyller ind over os – hvad gør vi?

Lørdag den 18. juni kl. 13:00-14:00 vil vi gerne invitere til en debat om, hvad den globale vandkrise betyder for Danmark. Vi vil bl.a. diskutere:

  • Hvad betyder den globale vandkrise for Danmark?
  • Kan vandkrisen blive en god forretning for de danske producenter af vandteknologi, og dermed en god forretning for Danmark?
  • Er det et problem for de danske forsyningsselskaber, at nye vandteknologier betyder mindre salg af vand? Kan det i sidste ende få en negativ indflydelse på driften af den danske vandinfrastruktur?

Kom og mød: Kirsten Brosbøl, Socialdemokraterne, Charlotte Thy, Senior Sustainability Manager, Danish Crown, Carl-Emil Larsen, direktør, DANVA, Jørn Rasmussen, direktør, DHI og Walther Brüsch, Geolog seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening. Håber vi ses på plads A33 på Danchells Anlæg i ”Grib mulighederne” teltet. Læs mere om debatten her.

Se hele programmet for debatten her