Kan plastaffald omdannes til en råvare?

FORCE Technology har intensiveret sit arbejde med genanvendt plast igennem aktiviteten RessourceLab. Her kan virksomheder hente viden og indgå i samarbejde om udvikling af produkter, hvori der indgår genanvendt plast. Det har bl.a. været til glæde for Københavns kommune og Arla. 

Af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

Krav om bedre udnyttelse af verdens ressourcer og bæredygtighed står højt på den politiske dagsorden i både Europa og resten af verden. FN’s 17 verdensmål er med til at sætte en tyk streg under de politiske ambitioner. De sætter globale rammer og retning for bæredygtighed herunder cirkulær økonomi og vil komme til at spille en stigende rolle for industrien. Det mener Trine Erdal, forretningsudviklingschef i FORCE Technology.

FORCE Technology er et af de GTS-institutter, der igennem en årrække har arbejdet med materialer i industrien. I de senere år har GTS-instituttet haft fokus på genanvendt plast, og det er bl.a. sket i samarbejde med Københavns kommune og Arla.

I samarbejdet med Københavns kommune har FORCE Technology og Dan-Hill-Plast A/S gennemført et projekt, hvor det er lykkes at producere de gamle Københavnerspande i rustfri stål i en ny moderne udgave i genanvendt plast. Spandene er i øjeblikket ved at blive langtidstestet i det københavnske bymiljø.

”I projektet har vi arbejdet på at lave affald om til en værdifuld ressource. Det bliver spændende at se resultatet af testen af den nye affaldskurv i genanvendt plast”, siger Jon Pape, der er serviceområdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns kommune.

Når resultatet af testen foreligger, skal erfaringerne bruges til at forbedre spanden og undersøge mulighederne for at producere den med plast fra husholdninger.

FORCE Technology har også samarbejdet med Arla om at producere de grønne mælkekasser i genanvendt plast som erstatning for ”ny” plast. Dette arbejde udspringer af, at Arla har et mål om at reducere deres CO2 udledning med 25% fra 2005 til 2020 og at bruge 100% genanvendt emballage i 2020.

Krav om bæredygtighed kalder på nye serviceydelser

Trine Erdal fortæller, at det er de færreste virksomheder, der helt på egen hånd kan arbejde med genanvendelse og cirkulær økonomi. Det kræver viden om bl.a. materialers egenskaber og hvad de kan bruges til, dokumentation, kvalitetssikring og -styring mv. – og så skal virksomheden kunne regne med en stabil leverings- og forsyningssikkerhed.

”Virksomhederne begynder i stigende grad at interessere sig for cirkulær økonomi. Når strategier og målsætninger skal omsættes til konkrete handlingsplaner og indsatser, kan de have brug for adgang til specialistviden samt analyse- og testfaciliteter for at kunne udvikle og kvalitetssikre nye produkter og løsninger. Det er bl.a. her de danske GTS-institutter spiller en central rolle”, siger Trine Erdal og fortsætter:

”Vi skal som GTS-institutter støtte op omkring udviklingen i dansk industri. Derfor skal vi hele tiden udvikle vores teknologiske serviceydelser, så de understøtter virksomhedernes behov – det er bl.a. baggrunden for vores arbejde med genanvendt plast i aktiviteten RessourceLab. FORCE Technology har over flere årtier opbygget viden om og erfaring med materialer, og med aktiviteterne i ResourceLAB udvikler vi denne viden til også at omfatte genanvendte materialer”.

I arbejdet med genanvendt plast bliver GTS-instituttets mange analyse- og testfaciliteter inddraget, og når det er relevant, trækker FORCE Technology desuden på kompetencer udefra.

”Nogle gange trækker vi på andres kompetencer eller udstyr her i Danmark. Det kunne eksempelvis være DBI i forbindelse med specifikke brandtekniske spørgsmål. I projektet RessourceLab har vi særligt trukket på videnmiljøer i andre europæiske lande, der også arbejder med genanvendt plast, bl.a. i Tyskland, Holland og Belgien”, fortæller Trine Erdal.

Fakta

Arbejdet i RessourceLab er finansieret af en resultatkontrakt med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (2016-2018). Læs mere på bedreinnovation.dk

Publikation med cases om FN’s 17 verdensmål

Denne case indgår i en publikation, som GTS udgav i september 2018. I publikationen indgår en række cases om, hvordan GTS-institutterne og danske virksomheder understøtter arbejdet med FN’s verdensmål.

Hent publikationen her