I forbindelse med DIH-HERO projektet efterlyser Teknologisk Institut robotteknologiske projekter og idéer, der kan hjælpe sundhedspersonalet i kampen mod COVID-19.

Driver du en virksomhed, der udvikler robotteknologi til industrien, men ser potentiale for selv samme teknologi på sundhedsområdet? Eller er du beskæftiget inden for sundhedsområdet og står med en eksperimenterende idé til, hvordan en virksomheds robotteknologi kan udnyttes?

Hvis du kan nikke genkendende til ovenstående, så har du nu en chance for at søge op til 1.5 millioner kroner i støtte til roboteksperimenter inden for sundhedsområdet, i et projektkonsortium med mindst to parter fra to forskellige EU-lande. (To SMV’er/store virksomheder eller én SMV/stor virksomhed og én slutbruger)

Overfør din innovative robotteknologi til sundhedsområdet

EU har investeret 120 millioner kr. i projektet DIH-HERO (Digital Innovation Hub in Healthcare Robotics), med målet om at fremme innovation inden for robotteknologi i sundhedsplejen.

Teknologisk Institut er dansk partner i projektet og har et ønske om at hjælpe skandinaviske SMV’er og store virksomheder med at få funding og viden fra Europas ledende eksperter inden for sundhedsrobotter. Formålet med den økonomiske støtte til roboteksperimenterne – også kaldet Technology Transfer Experiments – er:

At overføre innovativ teknologi fra anden sammenhæng til området for robotter i sundhedsområdet

At løse problemstillinger på sundhedsområdet

At bidrage til at løse implementeringsproblemer, som skaber barrierer for forretningsmuligheder inden for industrien for robotter til sundhedsområdet

At skabe nye muligheder inden for værdikæden på sundhedsområdet, så der opnås samfundsmæssig og økonomisk gevinst

At skabe samarbejde på tværs af landegrænser.

Ansøgninger skal indeholde en overførsel af innovative teknologier fra et område uden for sundhedsområdet.
Projektets ansøgningsfrist er den 15. juni 2020.

Læs mere om DIH-HERO projektet og hvordan du kan bidrage her

Du kan registrere din idé her