Kabler til brug i EU skal snart være CE-mærket

Fra 1. juli 2017 skal alle kabler til byggeri (fx bygninger, veje og broer) i EU være tydeligt CE-mærket. Det stiller nye og mere omfattende krav til kabelproducenter og importører, hvilket du kan læse mere om her. 

Hvorfor skal kabler være CE-mærkede?

Elkabler (herunder datakabler og fiberkabler) indgår som permanente installationer i byggearbejder og klassificeres derfor som stationære installationer. Desuden har kablerne vigtig betydning for brandsikkerheden og skal derfor overholde kravene til brandmodstandsevne ifølge standarden EN 50575:2014.

Derfor er kun CE-mærkede kabler godkendt til brug i EU fra d. 1. Juli 2017. Yderligere beskrivelse af kravene findes i CPR (byggevareforordningen EU 305/2011).

Hvad skal I gøre?

Som kabelproducent skal I:

  • Fastlægge den brandklassifikation, som kablerne hører under (klassifikationen går fra A til F og forudsætter specifikke testmetoder)
  • Udarbejde og ajourføre en AVCP (vurdering og kontrol af byggevarens ydeevnes konstans)
  • Sikre, at jeres kabler er brandtestet af et godkendt testlaboratorium
  • Udarbejde og ajourføre en FPC (fabrikkens egen produktionskontrol)
  • Udfylde en DoP (præstationserklæring) vedrørende brandmodstandsevne og afgivelse af farlige stoffer for kablet
  • Sikre, at jeres kabler er mærket med et synligt CE-mærke

Bemærk, at det er producentens ansvar, at alle nødvendige forholdsregler er overholdt, før CE-mærkningen påsættes.

Som importør af kabler til EU skal I:

  • Sikre at kablerne er mærket med et synligt CE-mærke
  • Sikre at kablerne ledsages af en korrekt udfyldt DoC (præstationserklæring) vedrørende brandmodstandsevne og afgivelse af farlige stoffer. Præstationserklæringen skal udfyldes af producenten.

FORCE Technology råder over godkendt testlaboratorium

Hos FORCE Technology’s afdeling DELTA er man eksperter indenfor test og certificering af kabler. Det understreges af, at man  et godkendt testlaboratorium (NB 0199) og råder over professionelle testfaciliteter samt en omfattende viden om de gældende standarder og testmetoder for kabler. I den nærmeste fremtid bliver afdelingen også godkendt som produktcertificeringsorgan. GTS-instituttet kan derfor hjælpe jer med test og certificering, så jeres kabler opfylder kravene til en CE-mærkning.

Mere information

Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte Lars Lindskov Pedersen, Project Manager LAN and CPR, tlf. +45 72 19 44 46, e-mail: llp@force.dk.

Du kan også finde mere info her (på engelsk)