Interoperabilitet i ældre medicoudstyr

Er der endelig ved at være momentum i telemedicin med interoperable produkter? Med de seneste tiltag i specielt de nordiske lande er et reelt marked tættere på end nogensinde tidligere. Det er derfor tid til at overveje, hvad der skal ske med eksisterende udstyr hos borgere og på hospitaler.

Af Brian Hedegaard

I Danmark er udbredelsen af telemedicin efterhånden ved at være en selvfølge takket være modige beslutninger, gode pilotprojekter og en stærk vilje i alle led. Samtidigt er det ikke nogen hemmelighed, at det også har været et langt sejt træk at komme hertil, da indføring af telemedicin langt fra kun har været et spørgsmål om teknologi. Det har nemlig længe været sagt at teknologien findes, og at den skal i anvendelse efterhånden som den gøres tilgængelig.

Det er også et faktum, at der er og har været utallige produkter til måling af de fysiologiske parametre, som har været i fokus i diverse projekter. Når man bevæger sig blot en anelse væk fra hovedfokus, så tynder det dog kraftig ud i antallet af produkter og i særdeleshed i antallet af interoperable produkter. Her menes produkter, som kan udveksle data gennem en standardiseret snitflade. Dermed bliver det muligt at udskifte et produkt af samme type med et fra en anden producent, uden at skulle lave tilpasninger i det modtagende system.

Hvorfor interoperabilitet?

Den verden, vi lever i, bliver stadig mere datadrevet, og i Danmark er vi med helt fremme, når det kommer til digitalisering. Derfor eksisterer grundlaget for at foretage dataanalyser på tværs af mange forskellige data allerede i dag. Det er dog langt fra alle data, der er tilgængelige, og en stor mængde af de indsamlede data er lagret i såkaldte datasiloer, som kan være i en offentlig instans, hos en privat udbyder eller en virksomhed i et specifikt segment.

Flere af os har eksempelvis prøvet at samle træningsdata sammen på et pulsur for senere at skifte til et andet mærke. Det sker typisk med et håb om at man kan overføre gamle data til den nye model – denne feature må man dog se langt efter. Man skal i stedet starte forfra med indsamlingen eller have det gamle system liggende for at kunne se på data. Denne problemstilling er simpel, men det er en reel udfordring med data i sundhedsvæsenet og data om vores sundhed.

Værdien af interoperabilitet kommer for alvor, når markedet er etableret, og antallet af interoperable produkter er så stort, at borgeren kan vælge på en bred pallette af produkter eller benytte eget udstyr (BYOD), samt når telemedicin er så udbredt, at en løbende udskiftning af gamle produkter ikke forårsager behov for ændringer i eksisterende snitflader.

Hvad skal og kan der ske med eksisterende produkter?

Der er i forbindelse med udrulningen af telemedicin blevet investeret mange penge i indkøb af udstyr, tablets og software. Disse investeringer skal gerne holde nogle år endnu. Der synes dog ikke længere at være nogen tvivl om, at den næste generation af produkter vil være interoperable, og med en begrænset levetid på mange af produkterne vil der ske en løbende udskiftning. I den mellemliggende periode – indtil udskiftningen er gennemført – vil der til gengæld være behov for, at der også kan indsamles data fra eksisterende udstyr.

Læs mere her

Yderligere info

Hvis du ønsker at vide mere om interoperabilitet i medicoudstyr kontakt Brian Hedegaard, salgschef, Product Compliance, FORCE Technology, tlf. 45 51 77 87 62, e-mail: bhe@force.dk.