Internationalt samarbejde åbner for brug af nye materialer i industrien

I resultatkontrakten ”Internationalt GTS-arbejde til understøtning af danske SMV’ers eksport og vækst” har Teknologisk Institut arbejdet på at hjælpe små og mellemstore fremstillingsvirksomheder med at få en lettere adgang til udenlandske serviceydelser igennem etablering af strategiske samarbejdsrelationer med udenlandske RTO’er. 

I relation til medikoindustrien har Teknologisk Institut bl.a. indgået et strategisk samarbejde med Tecnalia i Spanien, som især Elos Medtech Pinol har fået stort gavn af. Konkret er flere forskellige overflader blevet biologisk cytotoksicite-testet i relation til UNE-EN-ISO 10993-5: 2009 for at undersøge, om overfladerne er giftige for celler.

I et forskningsprojekt mellem Teknologisk Institut, iNANO-Aarhus Universitet og Elos Medtech er der udviklet en ny overfladebelægning til stimulation af knoglevækst. Overfladebelægningen er blevet testet for, om den kan facilitere overfølsomhed og genotoksicitet. Testen for overfølsomhed er baseret på ISO 10993-10, og testen for genotoksicitet er baseret på AMES-test (ISO 10993-3/OECD 471) og muselymfomassay (ISO 10993-3/OECD 476).

Overfladebelægningen til stimulation af knoglevæks

Dette tilvejebringer særdeles vigtige resultater for, at få den nye overflade integreret i nye produkter.

Overfladebelægningen til stimulation af knoglevækst er udviklet i et projekt støttet af Højteknologifonden. Belægningen er designet således, at den kan frigive strontium (Sr), og dyreforsøg har vist, at dette accelererer dannelsen af knogle omkring et implantat, hvilket er med til at sikre en bedre forankring.

”Det har hjulpet os meget at have adgang til både Teknologisk Instituts avancerede produktionsfaciliteter og det netværk, Teknologisk Institut har til udenlandske vidensinstitutioner. De forsøg, som vi sammen med Teknologisk Institut har fået adgang til hos Tecnalia, er med til at opbygge den nødvendige viden om vores nyudviklede belægninger, således at vi kan komme i dialog med de helt store udenlandske implantatfabrikanter”, siger Research Manager Ole Zoffmann Andersen, Elos Medtech Pinol.

Figur: Sammenligning af knogledannelsen omkring coatet og ucoatet implantat.

For yderligere oplysninger kontakt:

Lars Pleth Nielsen
Centerchef, PhD fysik, HD(O)
Tribologi, Materialer
Mobil +45 72 20 15 85
Mail: lpn@teknologisk.dk