Internationalt panel kigger på det det danske innovationssystem

Et internationalt panel skal i 2019 finde svar på, hvordan vi opbygger det bedste system til at understøtte innovation i verdensklasse. GTS-foreningen ser frem til inspiration ude fra. 

Danmark skal være blandt de førende lande i verden til at omsætte ny viden til innovation i private og offentlige virksomheder. Regeringen har derfor besluttet, at der skal nedsættes et internationalt panel, der skal foretage et eftersyn af det danske innovationssystem og komme med anbefalinger til fremtidens innovationssystem.

”I lyset af den accelererende teknologiudvikling er det positivt, at der er et politisk ønske om at se på, hvordan vi gør det bedre i Danmark. Det er en god idé at søge inspiration ude fra, og det bliver spændende at se, hvad panelet når frem til”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Kompetent panel

Panelet består af ni medlemmer fra bl.a. Sverige, Holland, Finland og Israel. Formanden for panelet er Christian Ketels, der er cheføkonom i Boston Consulting Group og leder af Center for Makroøkonomi på BCG Henderson Institut. Ragnar Heldt Nielsen glæder sig over panelets sammensætning, som han vurderer til at være både kompetente og velvalgte.

Opgaven for panelet er bl.a. at:

– Belyse de bedste udenlandske eksempler på indsatser for videnbaseret innovation.
– Vurdere hvordan der kan foretages tilpasninger af den danske indsats for videnbaseret innovation
– Komme med konkrete anbefalinger til, hvordan Danmarks samlede indsats for videnbaseret innovation kan forbedres.
Styrkelse af teknologisk service

Panelet skal i sine anbefalinger bl.a. komme med svar på, hvordan Danmark kan styrke en videnbaseret teknologisk service til virksomheder.

”For at sikre virksomheder nem adgang til testmiljøer, hvor de kan samarbejde om innovation og afprøve nye teknologier, har flere lande som fx Tyskland og Sverige investeret massivt i teknologisk kapacitetsopbygning. Det bør overvejes, om Danmark i lighed med dette bør satse mere på testmiljøer på tværs af aktører”, siger Ragnar Heldt Nielsen og fortsætter: ”Forhåbentligt vil panelet også komme med anbefalinger til, hvordan balancen bør være i, hvad Danmark investerer i forskning, og hvad vi investerer i innovation”.

Læs mere i en pressemeddelelse fra GTS-foreningen

Læs mere her, hvor der også er en oversigt over panelets deltagere.

Fakta

I dag er den videnbaserede innovation forankret hos: Uddannelses- og forskningsinstitutterne; Danmarks Innovationsfond, de nationale innovationsnetværk og innovationsmiljøer samt GTS-institutterne.

Ekspertpanelet bliver sekretariatsbetjent af Uddannelses- og Forskningsministeriet i samarbejde med Europa-Kommissionens Horizon 2020 Policy Support Facility.

En dansk følgegruppe bliver nedsat for at bidrage til det internationale ekspertpanels arbejde og indgår i løbende sparring med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Thomas Bech Hansen, vicedirektør, FORCE Techonology, og medlem af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd indgår i følgegruppen.