videnhjemtagning

International evaluering af GTS

I forlængelse af regeringens globaliseringsstrategi er der i løbet af efteråret 2008 og foråret 2009 blevet gennemført en international evaluering af GTS-systemet.


Evalueringen er gennemført af et internationalt sammensat ekspertpanel under ledelse af formand, professor ved KTH i Stokholm, Sverker Sörlin. Evalueringen fremlægger en række markante og velunderbyggede anbefalinger til udviklingen af fremtidens danske GTS-system.

Som grundlag for evalueringsrapporten er der udarbejdet en række delanalyser: en kortlægning af det danske vidensystem, en international sammenligning, et katalog over mulige fremtidige indsatsområder for GTS-nettet, en gennemgang af en række teknologiske fremsyn samt en brugerundersøgelse blandt GTS-nettets kunder. Herunder finder du den sammenfattende rapport fra evalueringspanelet.

A Step Beyond

Den sammenfattende rapport fra evalueringspanelet gennemgår karakteristika for GTS systemet, dets position i det danske vidensystem og dets internationale position. Muligheder og udfordringer identificeres. Panelet giver sine anbefalinger indenfor fem områder:

1. GTS rolle og aktiviteter
2. Internationalisering
3. Styrket videngrundlag
4. Rolle i videnssystemet
5. Organisation og ledelse

A Step Beyond