Intelligente robotter vil fastholde produktion af kød i Danmark

Teknologisk Institut er med i et nyt projekt finansieret af Innovationsfonden, der vil udvikle intelligente robotter, der med avanceret sensorteknologi skal arbejde sammen med slagteriarbejderne og gentænke den danske kødproduktion på slagterierne. 

Slagteriarbejderne skal have nye kolleger, som kan være med til at give dem bedre arbejdsmiljø og samtidig gøre produktionen af dansk kød mere effektiv og fleksibel. Kollegaen er en intelligent robot, som kan arbejde tæt sammen med slagteriarbejdere og samtidig overtage noget af det hårde og slidsomme arbejde på slagterierne.

De nye slagterirobotter skal være spækket med avancerede sensorer og kunstig intelligens og udvikles i et samarbejde mellem Danish Crown, Teknologisk Institut, slagteriarbejdernes fagforening NNF samt danske robotproducenter og universiteter. Projektet er støttet af Innovationsfonden.

– Vi skal gentænke den måde danske slagterier arbejder på. I dag arbejder slagteriarbejderen på et samlebånd, produktionslinjen, som er optimeret mest muligt. I stedet skal produktionen rykkes over i såkaldte robotceller, hvor slagteriarbejderen og robotten i samarbejde kan arbejde hurtigere og mere fleksibelt. Robotten skal udstyres med kunstig intelligens, så den både oplæres af slagteriarbejderen og samtidig lærer af egne erfaringer, siger projektlederen, centerchef Niels-Henrik Grothe fra Danish Meat Research Institute, DMRI, på Teknologisk Institut.

Ny teknologi åbner for nye muligheder

Robotcellerne baserer sig på den nyeste automatiserings- og sensorteknologi som åbner for helt nye muligheder for at håndtere den største udfordring, der er ved automatisering på slagterier – nemlig den biologiske variation, som gør, at teknologien skal kunne tilpasse sig særskilt til hver eneste gris for at kunne udnytte råvaren optimalt og undgå spild.

– Med intelligente robotceller kan man lægge arbejdsfunktionerne om for slagteriarbejderne. I dag er erhvervet udfordret af, at arbejdet er monotont, foregår i højt tempo og er slidsomt for slagteriarbejderne. Her skal robotten og medarbejderen dele arbejdet, så vi får robottens styrke og medarbejderens fleksibilitet. Målet er, at slagteriarbejderen skal blive en supervisor for robotten ved løbende at vurdere produktkvalitet og optimere produktionen i robotcellerne, siger direktør Supply Chain, Danish Crown, Kurt T. Pedersen.

Optimering af produktionsflowet

Visionen med overgang fra linjeproduktion til celleproduktion er desuden at optimere produktionsflowet på slagterierne. En væsentlig del af produktionstiden på en traditionel slagterilinje bruges på funktioner, som ikke direkte er relateret til selve forarbejdnings-processen – som fx transport mellem de enkelte elementer i processen og positionering af kødet inden selve forarbejdningen.

Her kan du læse meget mere om projektet, økonomi m.m. 

Foto: unsplash.com, Jez Timms